Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Quản lý dự án

Tất cả khóa học Quản lý dự án

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Sếp giỏi không làm tất cả
Sếp giỏi không làm tất cả
Ngô Bích Hà 4.4 (7)

Thời lượng: 4.2 giờ, Giáo trình: 38 bài giảng

399.000đ 700.000đ
Dự toán cho dự án xây dựng từ A đến Z
Dự toán cho dự án xây dựng từ A đến Z
Nguyễn Quang Tính 5.0 (1)

Thời lượng: 31.0 giờ, Giáo trình: 29 bài giảng

499.000đ 1.500.000đ
Quản lý dự án siêu hiệu quả
Quản lý dự án siêu hiệu quả
Phùng Thị Luyến 4.9 (9)

Thời lượng: 3.8 giờ, Giáo trình: 23 bài giảng

399.000đ 800.000đ
Xây dựng hệ thống quản lý dự án phần mềm miễn phí với Redmine
Xây dựng hệ thống quản lý dự án phần mềm miễn phí với Redmine
Nguyễn Thiện Ân 5.0 (1)

Thời lượng: 7.0 giờ, Giáo trình: 38 bài giảng

429.000đ 800.000đ
Quản trị dự án tinh gọn
Quản trị dự án tinh gọn
Ninh Gia Hạnh 4.2 (5)

Thời lượng: 6.8 giờ, Giáo trình: 20 bài giảng

700.000đ 2.000.000đ
Ứng dụng Lean Six Sigma trong cải tiến sản xuất và dịch vụ (Cấp độ đai trắng - White Belt)
Ứng dụng Lean Six Sigma trong cải tiến sản xuất và dịch vụ (Cấp độ đai trắng - White Belt)
Nguyễn Ngọc Hiền 5.0 (1)

Thời lượng: 5.8 giờ, Giáo trình: 25 bài giảng

499.000đ 600.000đ
Trở thành Project Manager (quản lý dự án) công ty phần mềm
Trở thành Project Manager (quản lý dự án) công ty phần mềm
Nguyễn Thiện Ân 4.0 (2)

Thời lượng: 18.1 giờ, Giáo trình: 69 bài giảng

679.000đ 2.100.000đ
Đo bóc khối lượng - lập dự toán Pro
Đo bóc khối lượng - lập dự toán Pro
Nguyễn Văn Thanh 5.0 (4)

Thời lượng: 17.9 giờ, Giáo trình: 29 bài giảng

979.000đ 1.500.000đ
Đo Bóc Khối Lượng, Lập Dự Toán Đường Bộ Từ A Đến Z
Đo Bóc Khối Lượng, Lập Dự Toán Đường Bộ Từ A Đến Z
Nguyễn Quang Tính 0.0 (0)

Thời lượng: 18.2 giờ, Giáo trình: 33 bài giảng

779.000đ 2.000.000đ