Kinh nghiệm quản lý đỉnh cao

Như đã biết, quản lý là một nghệ thuật đỉnh cao, là một môn khoa học nhưng không phải ai cũng kịp thời đúc kết kinh nghiệm của mình lại.

Quản lý là một nghệ thuật trong việc khiến mọi nhân viên nhiệt tình với công việc ngay cả khi không có mặt bạn ở đó, nó mang tính khoa học ở chỗ phải biết làm sao để thực hiện được những biện pháp quản ý đã đề ra.

Biết nên kế hoạch tốt

Nhà quản lý giỏi là nhà quản lý biết bắt đầu bằng một kế hoạch tốt. Nếu không có kế hoạch bạn sẽ không bao giờ thành công. Nếu bạn cho rằng một mục tiêu, kế hoạch là điều may mắn hoặc cơ hội thì bạn đã sai. Kinh nghiệm của những nhà quản lý giỏi không bao giờ làm việc theo kiểu đầu voi đuôi chuột. Họ sẽ cần tính toán để đạt mục tiêu bằng nguồn lực có sẵn. Sau đó, xem xét xem nguồn nhân lực hiện tại của mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào.

Khi lên bản kế hoạch, bạn cần phải thực hiện nó bằng cách tổ chức công việc, mọi thứ đã sẵn sàng trong đầu bạn, nhân viên của bạn. Khi nhóm của bạn đã chuẩn bị được gì trước khi bắt đầu một cuộc chạy và một điều quan trọng nữa là nhân viên của bạn phải được đào tạo về bản kế hoạch mới này.

Sự chỉ huy

Kinh nghiệm tiếp theo của những nhà quản lý giỏi đó là bắt đầu quản lý công việc một cách sát sao nhất. Khi mọi thứ đã sẵn sàng bạn hãy là người ấn nút khởi động cho nó. Hãy nói những gì mà mọi nhân viên của bạn cần và họ phải làm theo. Bạn hãy tưởng tượng rằng bạn là nhạc trưởng của một giàn nhạc và mọi người cẩn phải làm theo sự chỉ đạo của bạn.

Giám sát doanh nghiệp

Khi mọi thứ đang chạy, bạn cần cố gắng theo dõi tất cả, hãy chắc chắn rằng mọi thứ làm đúng như kế hoạch, công việc của bạn. Khi công việc không như nhưng gì bạn vạch ra thì bạn cần ngay lập tức đưa chúng vào quỹ đạo, khi bất ngờ xảy ra sự cố thì bạn phải chú ý để thu xếp, điều chỉnh lại mọi việc.