Tìm thấy 13 khóa học Pr


PR là gì?

PR là gì? PR là cụm từ viết tắt của từ gì và lợi ích của PR đem lại cho doanh nghiệp, sự khác biệt của PR đều là những vấn đề được rất nhiều người thắc mắc.

PR là cụm từ viết tắt của Public Relation, hiểu đơn giản là Quan hệ công chúng. Theo khái niệm chung, quan công chúng là hoạt động thông báo cho công chúng, khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên, các bên liên quan khác và cuối cùng thuyết phục.

Tuy nhiên, trong marketing, bản chất của của PR là cải thiện cái nhìn về một người, một công ty, một thông tin nào đó tới giới truyền thông và lôi kéo sự quan tâm, chú ý của họ về công ty, sự kiện đó.

Học PR sẽ làm những công việc gì?

Người làm PR sẽ sử dụng tất cả những hình thức truyền thông và thông tin liên lạc để xây dựng, duy trì danh tiếng, thương hiệu, uy tín của công ty. Những phạm vi từ các cơ quan công cộng, dịch vụ cho doanh  nghiệp.

Khi làm PR sẽ truyền đạt thông điệp chính, thường được sử dụng xác nhận của bên thứ ba để xác định đối tượng mục tiêu, thiết lập và duy trì sự thiện chí, hiểu biết công chúng. 

Nếu bạn có ý định theo đuổi ngành PR thì bạn sẽ phải thường xuyên làm công việc theo dõi và tiến hành nghiên cứu các mối quan tâm, kỳ vọng của các bên liên quan đến tổ chức khách hàng của bạn. Sau đó, bạn cần thường xuyên làm báo cáo và giải thích các phát hiện về quản lý của nó.

Cụ thể:

- Bạn sẽ lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các chiến lược PR.

- Giao tiếp và trả lời các câu hỏi từ truyền thông, cá nhân và tổ chức, thường qua điện thoại hoặc email.

- Nghiên cứu, viết và viết bài phân phối thông cáo báo chí cho các phương tiện nhắm mục tiêu.

- Nghiên cứu, viết và phân phối thông cáo báo chí cho các phương tiện được nhắm mục tiêu.

- Viết và chỉnh sửa tạp chí nội bộ, nghiên cứu điển hình.

- Chuẩn bị và giám sát việc sản xuất tài liệu quảng cáo,  tờ rơi…