Chủ đề: phát triển cá nhân

 • Lãnh đạo truyền cảm hứng

  Lãnh đạo truyền cảm hứng

  4 đánh giá

  143

  480,000đ

  1,200,000 đ

  • 39 bài học
  • 14 giờ 47 phút
  Quan tâm
 • Bí quyết thành công tuyệt đỉnh

  Bí quyết thành công tuyệt đỉnh

  7 đánh giá

  Nguyễn Hoài Nam

  Diễn giả

  106

  600,000đ

  • 36 bài học
  • 02 giờ 08 phút
  Quan tâm
 • CEO và Nghệ thuật Quản trị Nhân sự

  CEO và Nghệ thuật Quản trị Nhân sự

  2 đánh giá
  -34%

  Nguyễn Văn Bền

  CEO Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp

  55

  1,249,000đ

  1,888,000 đ

  • 29 bài học
  • 02 giờ 46 phút
  Quan tâm
 • Bản đồ thành công

  Bản đồ thành công

  1 đánh giá
  -40%

  Nguyễn Mạnh Hà

  Diễn giả

  28

  599,000đ

  1,000,000 đ

  • 38 bài học
  • 07 giờ 33 phút
  Quan tâm
 • Bí quyết tuyển chọn và đãi ngộ người tài

  Bí quyết tuyển chọn và đãi ngộ người tài

  0 đánh giá
  -40%

  Yến Đỗ

  Chuyên gia quản trị nguồn nhân lực

  26

  599,000đ

  1,000,000 đ

  • 40 bài học
  • 03 giờ 44 phút
  Quan tâm
 • Kinh doanh sản phẩm số ra thị trường nước ngoài

  Kinh doanh sản phẩm số ra thị trường nước ngoài

  2 đánh giá
  -14%

  Phạm Trọng Hồng

  Chuyên gia Affiliate Marketing

  24

  599,000đ

  700,000 đ

  • 36 bài học
  • 04 giờ 36 phút
  Quan tâm
 • Kỹ năng quản trị chiến lược thành công

  Kỹ năng quản trị chiến lược thành công

  1 đánh giá
  -9%

  16

  549,000đ

  600,000 đ

  • 30 bài học
  • 03 giờ 21 phút
  Quan tâm
 • Tự chế tạo máy bay điều khiển từ xa RC

  Tự chế tạo máy bay điều khiển từ xa RC

  2 đánh giá

  12

  599,000đ

  600,000 đ

  • 38 bài học
  • 02 giờ 20 phút
  Quan tâm
 • Gia tăng doanh số đột phá bằng cách xây dựng Nhân hiệu trên Internet

  Gia tăng doanh số đột phá bằng cách xây dựng Nhân hiệu...

  0 đánh giá

  Lê Đăng Khương

  Công ty DODAHO

  11

  700,000đ

  • 29 bài học
  • 02 giờ 48 phút
  Quan tâm
 • Powerpoint - Những điều bạn chưa biết

  Powerpoint - Những điều bạn chưa biết

  0 đánh giá

  6

  349,000đ

  600,000 đ

  • 21 bài học
  • 02 giờ 58 phút
  Quan tâm
 • Quản lý tài chính thông minh

  Quản lý tài chính thông minh

  2 đánh giá

  5

  600,000đ

  • 21 bài học
  • 01 giờ 51 phút
  Quan tâm
 • Nghệ thuật tạo hình bằng đất sét

  Nghệ thuật tạo hình bằng đất sét

  0 đánh giá
  -34%

  Linh Vy

  Giảng viên

  4

  399,000đ

  600,000 đ

  • 31 bài học
  • 02 giờ 23 phút
  Quan tâm