Các khóa học N3

Chủ đề phổ biến

Tất cả khóa học
N3

×

Đánh giá khóa học

Thời lượng video

N3 là gì?

Nếu bạn đang theo đuổi tiếng Nhật thì chắc hẳn không thể bỏ chứng chỉ tiếng nhật JLPT. Trình độ trung cấp tiếng Nhật N3 là bước đệm tiếp theo của trình độ sơ cấp tiếng Nhật N5, N4 và cũng là một bước đệm để bạn được làm trong môi trường của các công ty Nhật Bản.

N3 là trình độ học tiếng Nhật mà người học cần hoàn thành được 50 bài sơ cấp Mina và tiếp tục đạt được khả năng, sử dụng được tiếng Nhật trong các tình hình huống hằng ngày. Với N3 bạn sẽ cần học:

- Đọc và hiểu các tài liệu bằng văn bản với nội dung cụ thể liên quan đến chủ đề hàng ngày như chào hỏi, giao tiếp.

- Tóm tắt thông tin của các tiêu đề bài báo trong các buổi họp lớn.

- Đọc – nắm nội dung các bài viết hơi phức tạp trong tình huống hàng ngày.

- Hiểu những điểm chính của nội dung hoặc một số cụm từ thay thế.

- Lắng nghe và hiểu cuộc trò chuyện mạch lạc trong các tình huống hàng ngày.

- Nói được ở tốc độ gần như tự nhiên.

Bài thi của trình độ N3 bao gồm 3 phần thi chia làm 2 phần: Phần 1 là kiến thức ngôn ngữ gồm chữ, từ vựng. Phần 2 là kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp và đọc hiểu.

Điểm thi để bạn nhận được trình độ N3 là:

- Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): 0-60

- Đọc, hiểu: 0-60

- Nghe, hiểu: 0-60

Tức là điểm tổng đạt: trên 90 điểm (tối đa 180). Điểm kiến thức ngôn ngữ và đọc hiểu: trên 38 điểm (tối đa 120). Điểm nghe hiểu: trên 19 điểm (tối đa 60 điểm).