Misa là gì ?

Misa là phần mềm kế toán tài chính tiên tiến nhất hiện nay. Misa có thể đáp ứng một số nghiệp vụ kế toán như: quản lý quỹ, quản lý mua hàng, quản lý hóa đơn, quản lý thuế-kho, quản lý tiền lương- giá thành, quản lý tài sản cố định- tài sản xoay vòng….Phần mềm Misa sẽ giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi: doanh số, thu chi, công nợ. Doanh nghiệp có thể tính được lương, lợi nhuận, tiền thưởng cho nhân viên, phòng ban một cách tự động. 

Các tính năng của phần mềm kế toán Misa

Phân tích tài chính: Misa cung cấp biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị giúp quản lý nắm bắt được tài chính doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Nghiệp vụ thủ Quỹ: Misa tự động đối soát giữ sổ Quỹ của thủ quỹ  với Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của kế toán để phát hiện chênh lệch và tự động xử lý chênh lệch đó. 

Nghiệp vụ ngân hàng: Tự động đối chiếu chứng từ Thu, chi với sổ phụ ngân hàng để phát hiện chênh lệch. 

Nghiệp vụ mua hàng: Tự động phân bổ chi phí mua hàng, hạch toán các khoản chiết khấu thương mại, theo dõi chi tiết công nợ phải trả theo từng hóa đơn.

Nghiệp vụ bán hàng: Cho phép thiết lập chính sách giá bán và chiết khấu cho từng khách hàng, mặt hàng, theo dõi chiết khấu tổng giá trị hóa đơn. Lập kế hoạch thu nowj, theo dõi theo từng giai đoạn, hóa đơn, khách hàng, tự động tính lãi nợ quá hạn. 

Nghiệp vụ lương: chấm công, lập bảng tổng hợp chấm công và tính lương theo thời gian, sản phẩm…. Tính lương cơ bản theo hệ số và mức lương tối thiểu hoặc tính lương cơ bản theo lương thỏa thuận của nhân viên. 

Nghiệp vụ thuế: Misa thực hiện các hoạt động liên quan đến thuế như lập tờ khai thuế, nộp thuế…..

Ngoài ra Misa còn thực hiện nhiều nghiệp vụ khác như: ngân sách, giá thành, hợp đồng, nghiệp vụ kho, nghiệp vụ tổng hợp khác…