Cách lập chiên lược marketing dịch vụ

Chiến lược Marketing dịch vụ được hiểu là một chiến lược tiếp thị một cách tổng thể giúp cho các công ty, doanh nghiệp nhanh chóng và có thể tiếp cận được tiếp thị khách hàng mục tiêu. Đồng thời, chuyển đổi khách hàng từ mục tiêu sang nhóm khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty, doanh nghiệp.

Một số chiến lược Marketing của doanh nghiệp thường bao gồm một số nội dung chính như sau:

- Tuyên bố giá trị doanh nghiệp.

- Thông điệp chính mà doanh nghiệp muốn truyền tải.

- Các thông tin liên quan đến khách hàng mục tiêu và các phương pháp thực hiện.

Quy trình xây dựng chiến lược Marketing dịch vụ

Chiến lược marketing của mỗi doanh nghiệp đều được xem là kim chỉ nam để doanh nghiệp tác chiến. Nó được cụ thể hóa từ bảng kế hoạch cấp chuyên ngành, cấp vùng với một hoặc nhiều sản phẩm và những đối thủ cạnh tranh.

Bước 1: Xác định mục tiêu marketing

Một số mục tiêu marketing mà bạn có thể tham khảo như sau:

- Định vị thương hiệu, cảm nhận giá trị, mối quan hệ giữa thương hiệu và khách hàng.

- Doanh số bán hàng.

- Vị trí trên thị trường.

- Chỉ tiêu trên thị trường.

- Sản phẩm.

Bước 2: Nghiên cứu, phân tich thị trường

Bạn sẽ cần phân tích khách hàng của mình, phân tích đối thủ cạnh tranh của mình, doanh nghiệp sẽ sử dụng các công cụ nghiên cứu Marketing như Ansoff, Pestle  SWOT…

Bước 3: Xác định phân khúc thị trường và thị trường mục tiêu

Bước 4: Xây dựng các chiến lược marketing

Chiến lược Marketing bao gồm các chiến lược nhỏ như chiến lược giá, chiến lược truyền thông, chiến lược con người, sản xuất, cung cấp…

Bước 5: Chiến lược xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện

Bạn cần lên một số kế hoạch  như kế hoạch dự trù, bán hàng, kế hoạch tính giá và lãi gộp. Thêm nữa, bạn cần đặt hàng, giao hàng, quản trị quan hệ khách hàng, kế hoạch truyền thông marketing, kế hoạch tổ chức kênh…

Bước 6: Kế hoạch theo dõi, thực hiện từng giai đoạn