Winfrorm là gì?

Windows Forms (WinForms) là thư viện lớp đồ họa (GUI) miễn phí và nguồn mở được bao gồm như một phần của Microsoft .NET Framework hoặc Mono Framework, cung cấp một nền tảng để viết các ứng dụng khách phong phú cho máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy tính bảng.  Mặc dù được coi là sự thay thế cho Thư viện lớp Microsoft Foundation dựa trên C ++ trước đó và phức tạp hơn , nhưng nó không cung cấp một mô hình tương đương và chỉ hoạt động như một nền tảng cho tầng giao diện người dùng trong một giải pháp đa tầng.

Winform  cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào giao diện người dùng trên windows, điều khiển chung bằng các gói API hiện có trong mã được quản lý.

Windows Forms tương tự như thư viện Microsoft Foundation Class (MFC) trong việc phát triển các ứng dụng khách. Nó cung cấp một trình bao bọc bao gồm một tập hợp các lớp C ++ để phát triển các ứng dụng Windows. Tuy nhiên, nó không cung cấp khung ứng dụng mặc định như MFC. Mọi điều khiển trong ứng dụng Windows Forms là một thể hiện cụ thể của một lớp.

Tính năng của Winfrom

Phần mềm cung cấp các chức năng tối thiểu của một yếu tố giao diện người dùng như vị trí, kích thước, màu sắc, văn bản, cũng như các sự kiện nhấp và kéo.

Lớp control cũng hỗ trợ kết nối để cho phép người điều khiển sắp xếp vị trí của nó. Bên cạnh việc cung cấp quyền nó còn điều khiển windows gốc như nút, hộp văn bản…

Tham khảo khóa học lập trình Winform

Nếu bạn muốn nắm chắc kiến thức cơ bản cũng như nâng cao về lập trình C# thì hãy tham khảo khóa học “ Khóa lập trình Winform với C#: 10 ứng dụng” trên UNICA.

Khóa học này sẽ cung cấp cơ hội việc làm, ứng dụng C# cho bạn trong quá trình học, các kiến thức cũng như cách xử lý chuỗi, mảng, collections, sử dụng công nghệ cũng như khả năng kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server.

>> Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng