Lãnh đạo nhóm là gì?

Lãnh đạo nhóm là người đứng đầu một nhóm từ 2 người trở lên, nhằm định hướng cho những thành viên trong nhóm triển khai và thực hiện công việc có hiệu quả để mang lại những lợi ích chung cho cả nhóm. 

Vai trò của người lãnh đạo nhóm

Trợ giúp cho các thành viên trong nhóm hoàn thành tốt công việc

Thay vì áp đặt cho các thành viên trong nhóm phải làm việc theo một cách cứng nhắc, khuôn mẫu, người lãnh đạo nhóm cần thiết lập những mục tiêu nhất định, hỗ trợ các thành viên thực hiện công việc để đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng. 

Phát huy sức mạnh tập thể

Khi bắt tay vào thực hiện một mục tiêu hoặc kế hoạch nào đó, người trưởng nhóm nên đánh giá sức mạnh tinh thần đồng đội để có thể tận dụng tối đa nguồn lực đầy hiệu quả này. Ý nghĩa của làm việc nhóm cũng chính là nâng cao tinh thần đồng đội giữa các thành viên trong nhóm. 

Sử dụng và chiêu mộ nhân tài

Để nhóm có thể hoạt động một cách hiệu quả thì việc tìm kiếm những người tài giỏi là điều vô cùng cần thiết. Việc trong nhóm có những thành viên thật sự nổi bật sẽ dẫn dắt đội nhóm đi đến thành công nhất định. 

Quản lý mọi hoạt động của nhóm

Để có thể trở thành một người lãnh đạo nhóm tài ba, ngoài những kỹ năng cần thiết nêu trên thì người trưởng nhóm có nhiệm vụ bao quát một số công việc như sau: xây dựng cơ cấu tổ chức, phân định vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhóm, xây dựng các nguyên tắc hoạt động của nhóm, xác định mục đích hoạt động của nhóm, đưa ra chỉ tiêu cần đạt và tập trung vào kết quả, giám sát quá trình làm việc nhóm, quản lý nguồn lực nhóm…..

Tham khảo khóa học lãnh đạo nhóm có trên Unica

Xây dựng đội nhóm & Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng mối quan hệ tại công sở