Lãnh đạo là gì

Lãnh đạo chính là người định hướng cho những cá nhân triển khai và thực hiện công việc có hiệu quả để mang lại lợi ích chung cho tập thể. 

Người lãnh đạo giỏi là người biết cách kết nối các thành viên trong công ty cùng nhau đoàn kết, biết truyền cảm hứng làm việc đến mọi người, biết vạch ra những phương án tối ưu nhất và có thể chịu trách nhiệm về những quyết định sai lầm của mình trong quá trình điều hành công ty. 

5 kỹ năng khác biệt của nhà lãnh đạo tài ba

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Đây là một kỹ năng không thể thiếu đối với mỗi nhà lãnh đạo. một nhà lãnh đạo thông minh là người biết cách nắm bắt thời cơ để giải quyết vấn đề. Việc nắm bắt thời cơ này phải thực sự “đúng người, đúng thời điểm”, tránh tình trạng quá vội vàng hay chậm trễ có như vậy thì mọi vấn đề mới được giải quyết một cách tốt nhất.

Kỹ năng đưa ra quyết định: Đối với một người lãnh đạo tài ba, việc đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời và đúng thời điểm sẽ giúp cho tập thể có những bước phát triển đột phá mới. 

Kỹ năng tạo ra động lực: những nhà lãnh đạo tài ba thường biết cách tạo động lực cho chính nhân viên của mình, nhằm tăng thêm tính hiệu quả cho công việc. Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên được thể hiện qua một số hành động cụ thể như: động viên bằng lời nói, khen thưởng, tăng lương, cân nhắc thăng chức... Ngoài ra, trong những tình huống mang tính tiêu cực thì người lãnh đạo cũng phải biết tạo động lực cho nhân viên một cách khéo léo và mềm mỏng.

Kỹ năng giao việc cho nhân viên: Thực tế những nhà lãnh đạo gặt hái được nhiều thành công trong công việc là nhà lãnh đạo biết cách làm thế nào để phân công công việc đúng người, đúng thời điểm, đúng năng lực. 

Kỹ năng thấu hiểu: Đối với nhà lãnh đạo tài ba, bên cạnh “tầm nhìn xa trông rộng” thì cũng cần có kỹ năng thấu hiểu, thấu hiểu đối tác, thấu hiểu đồng nghiệp đồng nghiệp và thấu hiểu chính mình. Có thấu hiểu thật sự thi công việc mới được thực hiện dễ dàng và rút ngắn được thời gian chạm tới thành công.

Tham khảo khóa học về kỹ năng lãnh đạo có trên Unica

Lãnh đạo truyền cảm hứng

Chân dung nghề lãnh đạo