Làm việc nhóm là gì ?

Làm việc nhóm là việc 2 hay nhiều người cùng nhau làm việc với nhau, có sự phân công công việc, nhiệm vụ rõ ràng và có sự tương tác trao đổi công việc cùng nhau để hoàn thành một mục tiêu nhất định. 

Đặc điểm của làm việc nhóm

Mục tiêu: Những người tham gia làm việc nhóm phải có cùng mục tiêu. Việc cùng đích đến là một mục tiêu bắt buộc khiến họ gắn kết với nhau.

Thời gian hoàn thành công việc: Làm việc nhóm giúp rút ngắn thời gian để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng hơn. 

Cần nhiều hơn 1 loại năng lực: Khi có một mục tiêu mà năng lực của một người không thể giải quyết được thì họ buộc phải tập hợp nhiều người khác nhau để cùng giải quyết. 

Nguyên tắc làm việc nhóm

Lắng nghe người khác: Làm việc nhóm là làm việc chung giữa nhiều thành viên với nhau, do đó cần có sự lắng nghe và hợp tác. Khi một thành viên đưa ra ý kiến nhưng các thành viên khác phớt lờ thì có nghĩa buổi thảo luận đó hoàn toàn thất bại. 

Hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau: Để nâng cao hiệu quả làm việc nhóm thì bắt buộc các thành viên phải có sự hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau. Khi một thành viên trong nhóm gặp khó khăn thì các thành viên khác cần có sự hỗ trợ và giúp đỡ. Ngược lại, mỗi cá nhân cũng cần có sự tôn trọng đối với nguyên tắc làm việc của nhóm, những ý kiến chung trong quá trình thảo luận. 

 Có tinh thần trách nhiệm: Tính trách nhiệm của từng thành viên sẽ tạo nên tính trách nhiệm chung cho cả nhóm. Do đó, trong quá trình làm việc, bắt buộc các thành viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự giác và chịu trách nhiệm. 

Gắn kết và thẳng thắn: Làm việc nhóm mà đơn lẻ, không có tính hợp tác thì sẽ hoàn toàn thất bại, do đó nguyên tắc khi làm việc nhóm đó là sự gắn kết. 

Tham khảo một số khóa học làm việc nhóm có trên Unica

Bí mật xây dựng đội nhóm vô địch

Kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng mối quan hệ tại công sở