Kỹ năng quản trị đỉnh cho người thành công

Bạn có muốn trở thành một nhà quản trị được nhân viên tôn trọng và đánh giá cao. Là một nhà quản trị có kiến thức, có kỹ năng và biết cách ứng xử. Nhà quản trị thường làm những công việc như hoạch định, lên kế hoạch và chính sách… đồng thời, nhà quản trị hoạt động tổ chức, quản lý nguồn lực.

Kỹ năng kỹ thuật

Đây là kỹ năng đầu tiên trong nhóm kỹ năng quản trị mà bất cứ nhà quản trị cấp cao nào cũng cần nắm được. Nó sẽ giúp bạn ứng dụng vào quy trình thực hiện kế hoạch nào đó trong doanh nghiệp.

Nếu bạn làm trong lĩnh vực, có nhiều kinh nghiệm cũng như chuyên môn thì bạn khả năng kỹ thuật này được đúc kết trong lúc làm việc. Và thậm chí, bạn sẽ được đánh giá cao về chuyên môn, nắm vững được nghiệp vụ bán hàng cho những vị trí đảm nhiệm tương lai.

Khi bạn ngồi trên vị cao hơn người khác thì đồng nghĩa với việc kiến thức chuyên môn của bạn cũng cần nâng cao.

Kỹ năng tư duy

Kỹ năng tư duy hay nhận thức đòi hỏi người quản trị phải thấu hiểu được bản chất của đường lối, chính sách và chiến lược của công ty. Bạn cần có khả năng phán đoán cho từng mục tiêu khác nhau và phải giảm được sự phức tạp, rắc rối của công việc xuống những mức thấp nhất.

Khi một nhà quản trị có nhận thức và tư duy sẽ định hướng được mục tiêu không chỉ là cho bộ phận của mình mà còn cho cả bộ phận, phòng ban khác.

Kỹ năng quản lý nhân sự

Kỹ năng quản lý nhân sự bao gồm việc có nhận thức và khả năng thu phục nhân viên của nhà quản trị thông qua những lời động viên trong công việc, khả năng điều phối nhân viên làm việc.

Không những thế, bạn cần thấu hiểu nhân viên của mình, là một chất “xúc tác” đẩy mạnh sự thăng tiến của nhân viên như vậy bạn mới được nhân viên quý trọng. Bạn cần thường xuyên tạo động lực cho nhân viên, phân chia và kiểm soát nguồn lực một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Bạn cần răn đe với những nhân viên thiếu trách nhiệm, làm lơ công việc và không nhiệt tình kéo theo năng suất làm việc của bộ phận bị giảm sút.