Kế hoạch Marketing là gì?

Marketing là một thuật ngữ kinh doanh và được hiểu là hoạt động hướng đến khách hàng, tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa khách hàng với doanh nghiệp và thông qua đó giá trị sản phẩm của doanh nghiệp được gia tăng.

Kế hoạch Marketing là một mảng bao gồm những nội dung và phạm vi các hoạt động Marketing, một kế hoạch Marketing thường bao gồm những nội dung và phạm vi các hoạt động Marketing như nhiệm vụ, phân tích tình huống, sự phát triển của các cơ hội, thị trường mục tiêu, các chương trình cho hoạt động marketing…

Các bước xây dựng kế hoạch Marketing 

- Tìm hiểu thị trường cũng như các đối thủ cạnh tranh .

- Xác định đối tượng khách hàng và tìm hiểu tâm lý những khách hàng này.

- Xây dựng thông điệp Marketing.

- Lập mục tiêu và doanh số của chiến dịch Marketing.

- Lập ngân sách Marketing.

Sự khác biệt giữa Marketing online và Marketing truyền thống

Trước khi chưa có internet, thay vì dùng các thiết bị điện tử về quảng bá sản phẩm, các doanh nghiệp thì phải nhờ vào phương tiện truyền thông như báo chí, phát thanh, truyền hình, thư gửi trực tiếp hay gọi điện thoại mỗi ngày.

Hiện nay, dù internet phát triển mạnh nhưng marketing truyền thống vẫn có chỗ đứng nhất định và có thể bổ trợ cho marketing online.

Nhờ có marketing mà các doanh nghiệp có thể nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, tìm ra được những khách hàng tiềm năng, quảng bá được sản phẩm và cuối cùng là đưa những sản phẩm đó tới tay người tiêu dùng. Trong khi marketing online là hình thức quảng cáo sản phẩm, đưa sản phẩm đến gần hơn khách hàng có quan tâm đến sản phẩm thông qua các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại…

Lợi ích tham gia  các khóa học online về marketing

Nếu bạn không biết cách lên kế hoạch marketing thì có thể đăng ký khóa học này trên UNICA để biết các kiến thức về marketing, biết cách lên kế hoạch, dự án… 

>> Lập kế hoạch marketing chuyên nghiệp trong 7 ngày

>> Lập kế hoạch kinh doanh và marketing thực tế