Html là gì?

Theo Wikipedia, thì HTML là: “HTML là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Cùng với CSS và JavaScript, HTML tạo ra bộ ba nền tảng kỹ thuật cho World Wide Web. HTML được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML và được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu xuất bản phức tạp. HTML đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. Phiên bản chính thức mới nhất của HTML là HTML 4.01 (1999). Sau đó, các nhà phát triển đã thay thế nó bằng XHTML. Hiện nay, HTML đang được phát triển tiếp với phiên bản HTML5 hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Web.”

Lúc đầu, HTML được phát triển với mục đích để xác định cấu trúc của các tài liệu như tiêu đề, các đoạn văn, các danh sách và tạo sự thuận lợi cho việc chia sẻ các thông tin khoa học khi nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện nay HTML được sử dụng rộng rãi để định dạng các trang website với sự giúp đỡ của các tag  khác nhau trong ngôn ngữ HTML.

Tại sao HTML lại quan trọng?

Đây là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản nên nó sẽ có vai trò xây dựng một siêu cấu trúc văn bản trên một website khai báo cáo các tập tin kỹ thuật số như hình ảnh, video, nhạc.

Điều này không có nghĩa chỉ sử dụng HTML để tạo ra một website mà HTML còn để tạo ra một website mà HTML chỉ đóng vai trò hình thành  trên website.

- HTML – Xây dựng cấu trúc và định dạng các siêu văn bản.

- CSS – Định dạng các siêu văn bản dạng thô tạo ra từ HTML thành một bố cục website, có màu sắc, ảnh nền,….

- Javascript – Tạo ra các sự kiện tương tác với hành vi của người dùng (ví dụ nhấp vào ảnh trên nó sẽ có hiệu ứng phóng to).

Ở trên mình đã giải thích khá chi tiết và cặn kẽ về HTML và vai trò của nó trên website là như thế nào, tầm quan trọng của HTML.