Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Google Sheets

Tất cả khóa học Google Sheets

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Hàm Query từ Cơ bản tới Nâng cao trong Google Sheets
Hàm Query từ Cơ bản tới Nâng cao trong Google Sheets
Tô Văn Thuật 5.0 (1)

Thời lượng: 4.3 giờ, Giáo trình: 17 bài giảng

199.000đ 500.000đ
Khoá Học Google Apps Script cơ bản
Khoá Học Google Apps Script cơ bản
Tô Văn Thuật 5.0 (1)

Thời lượng: 3.9 giờ, Giáo trình: 17 bài giảng

99.000đ 400.000đ
Google Sheets từ cơ bản đến nâng cao 2023
Google Sheets từ cơ bản đến nâng cao 2023
Tô Văn Thuật 5.0 (1)

Thời lượng: 34.4 giờ, Giáo trình: 117 bài giảng

799.000đ 1.300.000đ
Sách hướng dẫn thực hành Google Sheets từ cơ bản đến nâng cao
Sách hướng dẫn thực hành Google Sheets từ cơ bản đến nâng cao
Tô Văn Thuật 0.0 (0)

Thời lượng: giờ, Giáo trình: 137 bài giảng

198.000đ 268.000đ
Từ cơ bản đến nâng cao về Google Sheet
Từ cơ bản đến nâng cao về Google Sheet
Nguyễn Thiện Ân 5.0 (1)

Thời lượng: 23.1 giờ, Giáo trình: 99 bài giảng

429.000đ 800.000đ
Thành thạo với Google Spreadsheets
Thành thạo với Google Spreadsheets
Đinh Thế Hùng 4.4 (18)

Thời lượng: 17.2 giờ, Giáo trình: 40 bài giảng

299.000đ 700.000đ