Đọc hiểu tiếng Nhật là phần thi rất quan trọng trong các kỳ thi của bất cứ ngôn ngữ nào, riêng với tiếng Nhật nó lại là một thách thức rất lớn với người học và người thi. Cải thiện vấn đề đó như thế nào cho hiệu quả?

Học đọc hiểu trình độ sơ cấp

Học tiếng Nhật muốn tốt thì bạn cần đọc hiểu từ N5 đến N1. Có thể đọc bình luận báo chí viết về các đề tài đa dạng, đọc văn viết hơi phức tạp về mặt lý luận, văn viết có độ trừu tượng cao và hiểu cấu trúc cũng như nội dung bài văn. hoặc đọc các bài có nội dung sâu về nhiều chủ đề, hiểu dòng chảy câu chuyện và cách diễn đạt.

Sau đó bạn chuyển sang các bài báo, tạp chí, bài giải có nghĩa về các chủ đề đa dạng để hiểu được ý đồ diễn đạt.

Đọc hiểu trình độ trung cấp

Đọc hiểu tiếng Nhật trình độ này cho những bạn có ý định thi N3 đến N2. Bạn có thể mua sách luyện thi JLPT đọc hiểu để làm. Tuy nhiên cách này sẽ bị hạn chế theo format đề JLPT và bạn sẽ không được luyện những kỹ năng khác, cũng như không được lựa chọn bài đọc theo chủ đề mình yêu thích.

Bạn nên dành thời gian đọc báo, tạp chí bằng tiếng Nhật, bạn có thể truy cập vào các trang báo để tăng thêm hiểu biết về tiếng Nhật. Mỗi ngày bạn dành ra khoảng 1 đến 1.5 tiếng mỗi ngày để đọc, như vậy khả năng đọc hiểu của bạn sẽ tăng lên.

Đọc hiểu trình độ cao cấp

Trình độ này cho những bạn có level N2 đến N1. Trong bài thi JLPT, bài thi năng lực N2 – N1 thường tập trung nhiều vào các vấn đề xã hội, triết học, khoa học tương đối khó đọc không như các bài đọc về cuộc sống hằng ngày. Nhiều bài tuy ngắn nhưng lại khó hiểu và có nhiều bài rất dài với lượng thông tin dày đặc nên bạn phải chọn lọc cẩn thận. Chính vì vậy, để làm được đọc hiểu tốt ở trình độ cao cấp thì bạn nên đọc thành thạo các văn bản báo chí và làm quen với nhiều mẫu câu thường được sử dụng trong các dạng văn bản này.