Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Công nghệ thông tin

Tất cả khóa học Công nghệ thông tin

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Xây dựng Website Responsive với HTML5, CSS3
Xây dựng Website Responsive với HTML5, CSS3
Bùi Quang Trung 4.4 (23)

Thời lượng: 25.5 giờ, Giáo trình: 76 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Docker cơ bản
Docker cơ bản
Trần Anh Đức 3.9 (13)

Thời lượng: 6.2 giờ, Giáo trình: 33 bài giảng

229.000đ 350.000đ
Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC
Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC
Nguyễn Đức Việt 4.8 (10)

Thời lượng: 34.5 giờ, Giáo trình: 75 bài giảng

299.000đ 700.000đ
Kỹ năng cơ bản để trở thành kỹ thuật viên IT - Ngàn doanh nghiệp cần
Kỹ năng cơ bản để trở thành kỹ thuật viên IT - Ngàn doanh nghiệp cần
Trần Đắc Tốt 4.5 (41)

Thời lượng: 20.6 giờ, Giáo trình: 39 bài giảng

599.000đ 800.000đ
Làm chủ Lập trình CAM NX 3 trục (Cơ bản - Chuyên sâu)
Làm chủ Lập trình CAM NX 3 trục (Cơ bản - Chuyên sâu)
Hoàng Quốc Duy 4.5 (24)

Thời lượng: 17.1 giờ, Giáo trình: 63 bài giảng

299.000đ 1.000.000đ
Xây dựng REST API Service với Node và Express
Xây dựng REST API Service với Node và Express
Phan Văn Luân 4.3 (6)

Thời lượng: 6.3 giờ, Giáo trình: 30 bài giảng

399.000đ 700.000đ
Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1
Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1
Trần Duy Thanh 4.7 (14)

Thời lượng: 59.0 giờ, Giáo trình: 71 bài giảng

499.000đ 800.000đ
Học lập trình Typescript qua project thực tế
Học lập trình Typescript qua project thực tế
Nguyễn Đức Việt 5.0 (3)

Thời lượng: 31.7 giờ, Giáo trình: 79 bài giảng

799.000đ 1.000.000đ
Học CSS 3 cho người mới bắt đầu
Học CSS 3 cho người mới bắt đầu
Đặng Văn Lel 3.7 (6)

Thời lượng: 15.3 giờ, Giáo trình: 15 bài giảng

549.000đ 700.000đ
Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin
Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin
Trương Minh Thắng 5.0 (3)

Thời lượng: 11.4 giờ, Giáo trình: 46 bài giảng

599.000đ 800.000đ
Lập trình Android nâng cao
Lập trình Android nâng cao
Trần Duy Thanh 5.0 (9)

Thời lượng: 62.5 giờ, Giáo trình: 71 bài giảng

399.000đ 500.000đ
Lập trình Android cơ bản
Lập trình Android cơ bản
Trần Duy Thanh 4.9 (10)

Thời lượng: 68.0 giờ, Giáo trình: 71 bài giảng

299.000đ 500.000đ
Khóa học lập trình điều khiển robot mBot
Khóa học lập trình điều khiển robot mBot
Học viện VIETSTEM 5.0 (1)

Thời lượng: 12.2 giờ, Giáo trình: 57 bài giảng

799.000đ 900.000đ
JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero
JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero
Lê Quang Đạt 4.5 (22)

Thời lượng: 22.2 giờ, Giáo trình: 79 bài giảng

699.000đ 900.000đ
Lập trình game 3D với Unity
Lập trình game 3D với Unity
Trương Nguyễn Hoàng Long 4.0 (6)

Thời lượng: 22.8 giờ, Giáo trình: 28 bài giảng

399.000đ 600.000đ