3d animation là gì?

Dịch đơn giản, animation mang nghĩa là hoạt hình, gắn vào phạm trù nghề nghiệp thì nó chính xác chỉ nghệ thuật biểu diễn hoạt hình, hình ảnh, thường xuyên xuất hiện phổ biến trong những bộ phim hoạt hình, các chương trình, các chương trình quảng cáo hay các trò chơi điện tử.

3 điều cần biết về animation

- Animation được các animator tạo ra bằng cách thay đổi nội dung của khung ảnh liên tiếp nhau, nhân vật có thể di chuyển qua các vùng bối cảnh khác nhau, được thay đổi kích thước, màu sắc…

Frame by frame: với chức năng tạo ảnh cho mỗi khung chuyển động

Tweened animation: chỉ cần tạo ảnh cho khung bắt đầu và khung kết thúc, Flash sẽ tạo thêm nhiều khung ảnh ở giữa khoảng này (thay đổi các thuộc tính ảnh, kích thước, màu sắc…).

- Nếu bạn có ý định theo đuổi nghề này thì bạn bắt buộc phải làm quen với các bản vẽ, các phần mềm chuyên dụng, hay các mô hình con rối - chụp các chuyển động theo từng giai đoạn, sau đó bạn sẽ tiến hành trình chiếu hình ảnh với tốc độ cao để tạo ra cảm giác rằng nhân vật của bạn đang chuyển động như người thật.

- 3D Animation là kỹ thuật  3D vẽ minh họa các nhân vật hoạt động trong không gian 3 chiều được tạo ra bởi phần mềm máy tính. Nhân vật sẽ chuyển động trong không gian có chiều sâu, khiến người xem có giác thấy thực tế.