Học Online: 2000+ Khóa học trực tuyến cho người đi làm

Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
5 kết quả cho "đặng trọng khang"

Tự do tài chính cùng chứng khoán
Tự do tài chính cùng chứng khoán
Đặng Trọng Khang4.5 (624)

Thời lượng: 3.4 giờ, 37 bài giảng

250.000đ600.000đ
Nhập môn chứng khoán
Nhập môn chứng khoán
Đặng Trọng Khang4.7 (417)

Thời lượng: 6.6 giờ, 68 bài giảng

249.000đ600.000đ
Phân tích kỹ thuật Căn bản đến Nâng cao trong đầu tư chứng khoán
Phân tích kỹ thuật Căn bản đến Nâng cao trong đầu tư chứng khoán
Đặng Trọng Khang4.8 (169)

Thời lượng: 4.3 giờ, 45 bài giảng

249.000đ700.000đ
Đầu tư giá trị đỉnh cao
Đầu tư giá trị đỉnh cao
Đặng Trọng Khang4.6 (247)

Thời lượng: 3.6 giờ, 49 bài giảng

249.000đ600.000đ
Đầu tư đà tăng trưởng
Đầu tư đà tăng trưởng
Đặng Trọng Khang4.8 (110)

Thời lượng: 1.8 giờ, 40 bài giảng

249.000đ700.000đ