Kết quả tìm kiếm: lê thẩm dương


 • Quản trị cuộc đời - Đường đến thành công

  Quản trị cuộc đời - Đường đến ...

  Ts. Lê Thẩm Dương
  (119)
  99,000đ800,000đ
  Quản trị cuộc đời - Đường đến thành công
  • 11 bài giảng
  • 02 giờ 31 phút
  Image) ? $teachers->Image : '' ?>Ts. Lê Thẩm Dương
  Tiến sĩ - Diễn giả chuyên nghiệp - Chuyên gia Tài chính, Lãnh đạo, Nhân sự.....
  Định hướng đường đến mục tiêu thành công - Định hướng được đường đi đến mục tiêu thông qua việc kiểm soát, kết hợp, phân bổ hiệu quả nguồn lực của bạn
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Tư duy đột phá

  Tư duy đột phá

  Ts. Lê Thẩm Dương
  (67)
  199,000đ700,000đ
  Tư duy đột phá
  • 14 bài giảng
  • 02 giờ 20 phút
  Image) ? $teachers->Image : '' ?>Ts. Lê Thẩm Dương
  Tiến sĩ - Diễn giả chuyên nghiệp - Chuyên gia Tài chính, Lãnh đạo, Nhân sự.....
  Vận dụng đúng tư duy một cách hiệu quả, bạn chắc chắn sẽ thay đổi được tư duy và có những đột phá tuyệt vời trong tương lai
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG