Bài viết này phác thảo cách bạn có thể đóng tài khoản Unica của mình. Nếu bạn gặp sự cố với trang web hoặc nếu có bất kỳ điều gì chúng tôi có thể giúp bạn trước khi bạn đóng tài khoản, vui lòng liên hệ 19001568.

Xin lưu ý rằng bằng cách đóng tài khoản Unica, bạn sẽ mất quyền truy cập vào tất cả các khóa học bạn đã đăng ký, bao gồm cả các khóa học đã mua.

Để biết danh sách đầy đủ thông tin chúng tôi thu thập và cách sử dụng thông tin đó, vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư và Cookie của chúng tôi.

Cách đóng tài khoản Unica của bạn

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

2. Di chuyển con trỏ đến hình đại diện của bạn ở góc trên cùng bên phải của trang.

3. Nhấp vào tên của bạn từ menu thả xuống để điều hướng đến trang Hồ sơ của bạn

4. Tiếp theo, nhấp vào Xóa tài khoản ở bên trái.