Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Công nghệ

Tất cả khóa học Công nghệ

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Vui học lập trình Scratch cùng con
Vui học lập trình Scratch cùng con
Nguyễn Khánh Tùng 5.0 (4)

Thời lượng: 3.7 giờ, Giáo trình: 32 bài giảng

200.000đ 300.000đ
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thực chiến với LeetCode
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thực chiến với LeetCode
Hoàng Văn Công 5.0 (147)

Thời lượng: 18.8 giờ, Giáo trình: 122 bài giảng

699.000đ 1.000.000đ
Phân tích dữ liệu với numpy, pandas và matplotlib
Phân tích dữ liệu với numpy, pandas và matplotlib
Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa 5.0 (5)

Thời lượng: 5.1 giờ, Giáo trình: 35 bài giảng

379.000đ 700.000đ
Làm chủ phần mềm xử lý ảnh, video Canva.com cơ bản và nâng cao
Làm chủ phần mềm xử lý ảnh, video Canva.com cơ bản và nâng cao
Nguyễn Thành Thơ 4.9 (14)

Thời lượng: 4.4 giờ, Giáo trình: 35 bài giảng

499.000đ 1.000.000đ
Lập trình web cơ bản với HTML&CSS
Lập trình web cơ bản với HTML&CSS
Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa 4.8 (6)

Thời lượng: 3.0 giờ, Giáo trình: 30 bài giảng

246.000đ 400.000đ
Học javascript căn bản thông qua lập trình 1 game
Học javascript căn bản thông qua lập trình 1 game
Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa 5.0 (3)

Thời lượng: 4.0 giờ, Giáo trình: 30 bài giảng

396.000đ 600.000đ
Lập trình java core căn bản
Lập trình java core căn bản
Đỗ Hữu Phúc 5.0 (1)

Thời lượng: 6.1 giờ, Giáo trình: 33 bài giảng

299.000đ 600.000đ
Dynamo Thực Chiến - Giúp tăng tốc Revit
Dynamo Thực Chiến - Giúp tăng tốc Revit
Nguyễn Thanh Quang 5.0 (4)

Thời lượng: 5.9 giờ, Giáo trình: 27 bài giảng

470.000đ 600.000đ
Tự tạo bài giảng online ngay tại nhà với Smartphone
Tự tạo bài giảng online ngay tại nhà với Smartphone
Đặng Quang Bão 0.0 (0)

Thời lượng: 3.2 giờ, Giáo trình: 28 bài giảng

349.000đ 800.000đ
Thiết kế Web với Flexbox, Bootstrap và Semantic UI
Thiết kế Web với Flexbox, Bootstrap và Semantic UI
Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa 5.0 (4)

Thời lượng: 5.2 giờ, Giáo trình: 41 bài giảng

449.000đ 700.000đ
Lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ C/C++
Lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ C/C++
Nguyễn Anh Vũ 5.0 (2)

Thời lượng: 8.6 giờ, Giáo trình: 35 bài giảng

699.000đ 1.000.000đ
CCNA 200-301 : FULL
CCNA 200-301 : FULL
Nguyễn Phú Thịnh 5.0 (1)

Thời lượng: 23.8 giờ, Giáo trình: 191 bài giảng

1.400.000đ 2.000.000đ
CCNA 200-301 : ADVANCED
CCNA 200-301 : ADVANCED
Nguyễn Phú Thịnh 5.0 (1)

Thời lượng: 6.6 giờ, Giáo trình: 57 bài giảng

499.000đ 690.000đ
CCNA 200-301 : ESSENTIAL
CCNA 200-301 : ESSENTIAL
Nguyễn Phú Thịnh 5.0 (1)

Thời lượng: 17.1 giờ, Giáo trình: 134 bài giảng

1.299.000đ 1.590.000đ
Xây dựng hệ thống quản lý dự án phần mềm miễn phí với Redmine
Xây dựng hệ thống quản lý dự án phần mềm miễn phí với Redmine
Nguyễn Thiện Ân 5.0 (1)

Thời lượng: 2.9 giờ, Giáo trình: 38 bài giảng

429.000đ 800.000đ
Học lập trình Python cho mọi lứa tuổi
Học lập trình Python cho mọi lứa tuổi
Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa 5.0 (1)

Thời lượng: 2.8 giờ, Giáo trình: 37 bài giảng

299.000đ 600.000đ