Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Công nghệ

Tất cả khóa học Công nghệ

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Xây dựng Website Responsive với HTML5, CSS3
Xây dựng Website Responsive với HTML5, CSS3
Bùi Quang Trung 4.4 (24)

Thời lượng: 9.3 giờ, Giáo trình: 76 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Docker cơ bản
Docker cơ bản
Trần Anh Đức 3.9 (13)

Thời lượng: 2.4 giờ, Giáo trình: 33 bài giảng

229.000đ 350.000đ
Lập trình Kotlin toàn tập
Lập trình Kotlin toàn tập
Trần Duy Thanh 4.5 (27)

Thời lượng: 19.4 giờ, Giáo trình: 95 bài giảng

499.000đ 700.000đ
Lập trình Java trong 4 tuần
Lập trình Java trong 4 tuần
Trần Duy Thanh 4.9 (74)

Thời lượng: 18.9 giờ, Giáo trình: 90 bài giảng

279.000đ 900.000đ
Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC
Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC
Nguyễn Đức Việt 4.8 (10)

Thời lượng: 12.7 giờ, Giáo trình: 75 bài giảng

299.000đ 700.000đ
Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL
Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL
Nguyễn Đức Việt 4.3 (22)

Thời lượng: 13.6 giờ, Giáo trình: 100 bài giảng

799.000đ 1.000.000đ
Kỹ năng cơ bản để trở thành kỹ thuật viên IT - Ngàn doanh nghiệp cần
Kỹ năng cơ bản để trở thành kỹ thuật viên IT - Ngàn doanh nghiệp cần
Trần Đắc Tốt 4.5 (41)

Thời lượng: 7.7 giờ, Giáo trình: 39 bài giảng

599.000đ 800.000đ
Sửa chữa bo mạch điều hòa DAIKIN MONO
Sửa chữa bo mạch điều hòa DAIKIN MONO
Vũ Văn Vĩnh 5.0 (6)

Thời lượng: 5.0 giờ, Giáo trình: 30 bài giảng

599.000đ 800.000đ
Sửa chữa bo mạch điều hòa PANASONIC MONO
Sửa chữa bo mạch điều hòa PANASONIC MONO
Vũ Văn Vĩnh 4.8 (6)

Thời lượng: 5.8 giờ, Giáo trình: 42 bài giảng

599.000đ 800.000đ
Sửa chữa máy in laser Canon 2900, 3000
Sửa chữa máy in laser Canon 2900, 3000
Vũ Văn Vĩnh 4.8 (11)

Thời lượng: 5.0 giờ, Giáo trình: 31 bài giảng

599.000đ 800.000đ
Lập Trình Python Từ Zero - Hero
Lập Trình Python Từ Zero - Hero
Vũ Quốc Tuấn 3.9 (88)

Thời lượng: 12.3 giờ, Giáo trình: 89 bài giảng

399.000đ 600.000đ
Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC
Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC
TRƯƠNG MINH TUẤN 4.9 (45)

Thời lượng: 6.6 giờ, Giáo trình: 73 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Làm chủ Lập trình CAM NX 3 trục (Cơ bản - Chuyên sâu)
Làm chủ Lập trình CAM NX 3 trục (Cơ bản - Chuyên sâu)
Hoàng Quốc Duy 4.5 (24)

Thời lượng: 6.2 giờ, Giáo trình: 63 bài giảng

299.000đ 1.000.000đ
Làm chủ Python trong 4 tuần
Làm chủ Python trong 4 tuần
Trần Duy Thanh 4.9 (49)

Thời lượng: 12.9 giờ, Giáo trình: 101 bài giảng

499.000đ 700.000đ
Xây dựng REST API Service với Node và Express
Xây dựng REST API Service với Node và Express
Phan Văn Luân 4.3 (6)

Thời lượng: 2.5 giờ, Giáo trình: 30 bài giảng

399.000đ 700.000đ
Bootstrap CSS Framework - CSS & Component
Bootstrap CSS Framework - CSS & Component
Phó Hải Đăng 3.8 (6)

Thời lượng: 4.3 giờ, Giáo trình: 49 bài giảng

299.000đ 900.000đ