Hàm TRUNC trong Excel: Cú pháp và cách sử dụng

Hàm TRUNC trong Excel: Cú pháp và cách sử dụng

Mục lục

Hàm Trunc trong Excel được dùng để cắt giảm các chữ số thập phân. Vậy cú pháp của hàm này được thực hiện như thế nào? Mời bạn đọc tìm hiểu các nội dung chi tiết thông qua bài viết. 

1. Hàm Trunc là gì?

Hàm Trunc trong Excel được dùng với mục đích làm tròn một số thành số nguyên bằng cách cắt bỏ các chữ số ở phần thập phân.

Ứng dụng của hàm Trunc:

- Làm tròn chữ thập phân đơn giản nhất.

- Giúp bạn làm việc với Excel chuyên nghiệp hơn. 

- Hàm Trunc có thể kết hợp với hàm khác trong Excel để hỗ trợ cho công việc. 

2. Cách sử dụng của hàm Trunc trong Excel

Cú pháp hàm:

Cú pháp hàm TRUNC:  =TRUNC(number, [num_digits])

Trong đó:

- Number: Giá trị cần được làm tròn

- Num_digits: Chữ số ở phần thập phân còn lại sau khi được làm tròn. Đây là tham số không bắt buộc và mặc định là 0.

Lưu ý:

- Hàm TRUNC sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE nếu Number không phải là số. 

- Hàm sẽ không được làm tròn nếu Number là số nguyên.

- Giá trị được làm tròn khi có chứa các chữ số ở phần thập phân. 

>> Xem thêm: Tổng hợp các hàm tính lương thưởng trong Excel đúng chuẩn

3. Số thập phân là gì?

Số thập phân bao gồm phần nguyên và phần thập phân. Chúng được phân cách với nhau bằng dấu phẩy. Trong đó:

- Phần Nguyên: Gồm số nguyên dương, số nguyên âm và số 0. Những số này đứng trước dấu phẩy. 

- Phần thập phân: Là các số tự nhiên sau dấu phẩy. 

4. Cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel

Ví dụ minh họa: Làm tròn các số thập phân bằng hàm TRUNC. 

- Bước 1: Tại ô muốn hiển thị kết quả, bạn nhập công thức =TRUNC(B4).

Ham-TRUNC-trong-Excel

Cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel - Hình 1

- Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả. Sau đó dùng chuột kéo xuống hết các ô để hiển thị kết quả còn lại của ô tính. 

Ham-TRUNC-trong-Excel

Cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel - Hình 2

5. Tổng kết

Thông qua nội dung bài viết trên, Unica đã cùng bạn tìm hiểu về hàm TRUNC trong Excel. Ngoài những kiến thức trên, nếu bạn muốn học Excel Online hiệu quả thì có thể tham khảo các khóa học Excel cơ bản trên Unica.

Cảm ơn và chúc các bạn thành công!

>> Xem thêm: Hàm LOWER trong Excel - Cú pháp và cách sử dụng

Đánh giá :

Tags: Excel