Unica Sách hay nên đọc Sách hướng dẫn thực hành Excel từ cơ bản đến nâng cao

Sách hướng dẫn thực hành Excel từ cơ bản đến nâng cao

Giúp bạn thành thạo excel từ cơ bản đến nâng cao.
0 đánh giá
11338 đã mua

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ nắm được toàn bộ kiến thức về excel từ cơ bản đến nâng cao một cách thuần thục.
Bạn sẽ sở hữu bí quyết, các mẹo để thao tác trên excel một cách nhanh nhất.

Giới thiệu Sách hướng dẫn thực hành Excel từ cơ bản đến nâng cao

Được biết đến là một công cụ xử lý bảng tính và số liệu đến từ nhà phát triển Microsoft. Excel luôn là một lựa chọn cho những phần mềm tính toán số liệu từ đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên đối với những người mới bắt đầu làm quen với Microsoft Office và đặc biệt là Excel thì chưa thể hiểu hết các tính năng, tiện ích của ứng dụng này.

Cuốn sách Hướng dẫn thực hành Excel từ cơ bản đến nâng cao được biên soạn bởi đội ngũ Unica, tổng hợp đầy đủ các kiến thức về excel. Cuốn sách gồm 15 chương chia làm 2 phần, Excel cơ bản và Excel nâng cao sẽ giúp bạn nhập các dữ liệu và thực hiện các phép tính số học, thống kê và toán học khác trên các dữ liệu đó. Bạn cũng sẽ biết cách tạo ra các báo cáo và biểu đồ trực quan để hiển thị kết quả phân tích, nắm được các thủ thuật excel cực thú vị, phục vụ hiệu quả cho công việc của bạn.

Cuốn sách chỉ với giá 198.000VNĐ, còn chần chừ gì nữa, đăng ký ngay để sở hữu trọn bộ kiến thức về Excel nhé!

 

Mục lục

Bài 1 : Giới thiệu chung.
Bài 2 : Khởi động & thoát phần mềm
Bài 3 : Khởi động Excel
Bài 4 : Lưu file Excel
Bài 5 : Thoát phần mềm Excel
Bài 6 : Cửa sổ Excel (Các thanh công cụ làm việc)
Bài 7 : Khái niệm: Workbook, sheet, column, row, cell
Bài 8 : Workbook
Bài 9 : Sheet
Bài 10 : Column
Bài 11 : Row
Bài 12 : Cell
Bài 13 : Các kiểu dữ liệu có sẵn: Number, text, date, formula
Bài 14 : Number - Dữ liệu dạng số
Bài 15 : Text - Dữ liệu dạng chữ
Bài 16 : Date - Dữ liệu dạng ngày tháng
Bài 17 : Formula - Dữ liệu dạng công thức
Bài 18 : 1. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
Bài 19 : 2. Xử lý hàng, cột, ô
Bài 20 : 2.1 Chèn hàng, cột, ô
Bài 21 : 2.2 Xóa hàng, cột, ô
Bài 22 : 2.4 Ẩn - hiện hàng, cột
Bài 23 : 2.5 Gộp ô
Bài 24 : 2.6 Cố định hàng, cột
Bài 25 : 3. Xử lý bảng tính
Bài 26 : 3.1 Thêm, xóa sheet
Bài 27 : 3.2 Ẩn, hiện sheet
Bài 28 : 3.3 Đổi tên sheet
Bài 29 : 3.4 Đổi màu nổi bật cho sheet
Bài 30 : 4. Các phím tắt thông dụng
Bài 31 : 1. Định dạng dữ liệu
Bài 32 : 1.1 Format Cells
Bài 33 : 1.2 Sao chép định dạng
Bài 34 : 2. Sắp xếp dữ liệu
Bài 35 : 3. Lọc dữ liệu
Bài 36 : 1. Nhóm hàm số học
Bài 37 : 1.1 Hàm Round.
Bài 38 : 1.2 Hàm Int
Bài 39 : 1.3 Hàm Mod
Bài 40 : 1.4 Hàm Abs
Bài 41 : 1.5 Hàm Sqrt
Bài 42 : 2. Nhóm hàm xử lý chuỗi
Bài 43 : 2.1 Hàm Left
Bài 44 : 2.2 Hàm Right
Bài 45 : 2.3 Hàm Mid
Bài 46 : 2.4 Hàm Len
Bài 47 : 2.5 Hàm Trim
Bài 48 : 3. Nhóm hàm thời gian
Bài 49 : 3.1 Hàm Day
Bài 50 : 3.2 Hàm Month
Bài 51 : 3.3 Hàm Year
Bài 52 : 3.4 Hàm Second
Bài 53 : 3.5 Hàm Minute
Bài 54 : 3.6 Hàm Hour
Bài 55 : 3.7 Hàm Date
Bài 56 : 3.8 Hàm Time
Bài 57 : 4. Nhóm hàm thống kê
Bài 58 : 4.1 Hàm Sum
Bài 59 : 4.2 Hàm Sumif
Bài 60 : 4.3 Hàm Count
Bài 61 : 4.4 Hàm Countif
Bài 62 : 4.5 Hàm Counta
Bài 63 : 4.6 Hàm Countblank
Bài 64 : 4.7 Hàm Min
Bài 65 : 4.8 Hàm Max
Bài 66 : 4.9 Hàm Average
Bài 67 : 4.10 Hàm Rank
Bài 68 : 5. Nhóm hàm logic
Bài 69 : 5.1 Hàm And
Bài 70 : 5.2 Hàm Or
Bài 71 : 5.3 Hàm If
Bài 72 : 6. Nhóm hàm tìm kiếm
Bài 73 : 6.1 Hàm Vlookup
Bài 74 : 6.2 Hàm Hlookup
Bài 75 : 7. Nhóm hàm cơ sở dữ liệu
Bài 76 : 7.1 Hàm Dsum
Bài 77 : 7.2 Hàm Dmax
Bài 78 : 7.3 Hàm Dmin
Bài 79 : 7.4 Hàm Dcount
Bài 80 : 7.5 Hàm Daverage
Bài 81 : 8. Các lỗi thường gặp khi trả về kết quả của hàm và cách khắc phục
Bài 82 : 1. Đặt mật khẩu cho file
Bài 83 : 2. Bảo vệ vùng dữ liệu
Bài 84 : 3. Đặt tên cho vùng dữ liệu
Bài 85 : 4. Hyperlink trong excel
Bài 86 : 4.1 Tạo liên kết
Bài 87 : 4.2 Sửa và xóa liên kết
Bài 88 : 5. Kiểm toán bảng tính với auditing worksheets
Bài 89 : 5.1 Truy tìm nguồn gốc với tính năng Trace Precedents
Bài 90 : 5.2 Truy tìm sự phụ thuộc với Trace Dependents Trace Dependents
Bài 91 : Truy tìm sự phụ thuộc với Trace Dependents Trace Dependents là tìm các ô được tính toán bởi ô được chọn
Bài 92 : 5.3 Xóa các mũi tên Trace Precedents và Trace Dependents
Bài 93 : 5.4 Hiển thị công thức với Showing Formulas
Bài 94 : 1. Định dạng trình bày bảng tính
Bài 95 : 1.1 Định dạng theo điều kiện ><= Between
Bài 96 : 1.2 Định dạng các giá trị cao, thấp
Bài 97 : 1.3 Định dạng giá trị trên hoặc dưới trung bình
Bài 98 : 1.4 Định dạng giá trị duy nhất hoặc không trùng nhau
Bài 99 : 1.5 Định dạng nâng cao dùng hàm
Bài 100 : 2. Sửa định dạng
Bài 101 : 3. Xóa định dạng
Bài 102 : 1. Tạo ràng buộc dữ liệu
Bài 103 : 1.1 Ràng buộc dữ liệu nâng cao (custom)
Bài 104 : 2. Tạo hộp thoại gợi ý
Bài 105 : 3. Tạo thông báo lỗi khi nhập sai
Bài 106 : 1. Công thức mảng
Bài 107 : 1.1 Tính toán dùng công thức mảng
Bài 108 : 1.2 Các quy định khi dùng công thức mảng
Bài 109 : 2. Thống kê dùng công thức mảng: Sum kết hợp If
Bài 110 : 2.1 Thống kê tổng theo điều kiện dùng công thức mảng
Bài 111 : 2.2 Tổng nhiều điều kiện
Bài 112 : 2.3 Đếm theo điều kiện dùng công thức mảng
Bài 113 : 2.4 Đếm nhiều điều kiện
Bài 114 : 1. Hàm IF lồng hàm And/ Or
Bài 115 : 2. Lồng nhiều hàm IF trong một công thức
Bài 116 : 3. Hàm IF lồng một số hàm khác
Bài 117 : 1. Hàm Indirect tham chiếu dữ liệu
Bài 118 : 2. Tạo danh sách lấy dữ liệu từ nhiều vùng
Bài 119 : 3. Dò tìm dữ liệu theo cột, dòng từ nhiều bảng
Bài 120 : 1. Hàm dò tìm vị trí Match
Bài 121 : 2. Hàm dò tìm giá trị Index
Bài 122 : 3. Dò tìm bảng nhiều dòng, nhiều cột với Index và Match
Bài 123 : 1. Hàm tính lãi suất PMT
Bài 124 : 2. Hàm FV
Bài 125 : 1. Thống kê theo nhóm với Subtotal
Bài 126 : 2. Thống kê theo nhiều bảng với Consolidate
Bài 127 : 3. Bảng phân tích dữ liệu với Pivot table
Bài 128 : 3.1 Thêm trường tính toán trong Pivot table
Bài 129 : 3.2 Biểu đồ động bằng PIVOTCHART
Bài 130 : 3.3 Lọc dữ liệu Slicer
Bài 131 : 3.4 Tạo một thanh Timelines (dòng thời gian)
Bài 132 : 3.5 Kết nối Slicer/Timeline tới nhiều Pivot table
Bài 133 : 3.6 Sử dụng Table làm nguồn dữ liệu
Bài 134 : 3.7 Hiển thị chi tiết các giá trị trong Pivot table
Bài 135 : 3.8 Thay thế ô trống trong Pivot table
Bài 136 : 3.9 Hiển thị các mục không có dữ liệu
Bài 137 : 3.10 Nhóm các trường dữ liệu
Bài 138 : 3.11 Tự động làm mới dữ liệu Pivot table khi mở File Excel
Bài 139 : 3.12 Tách bảng thống kê PivotTable ra từng Sheets
Bài 140 : 3.13 Sắp xếp các mục theo giá trị tương ứng
Bài 141 : 3.14 Tạo một thứ tự sắp xếp tùy chỉnh
Bài 142 : 3.15 Thay đổi bố cục bảng thống kê PivotTable
Bài 143 : 3.16 Lặp lại tất cả các nhãn dán tiêu đề
Bài 144 : 3.17 Ngăn chặn thay đổi độ rộng bảng PivotTable khi cập nhật
Bài 145 : 3.18 Lọc danh sách theo Top đầu
Bài 146 : 3.19 Tùy chỉnh giá trị hiển thị
Bài 147 : 3.20 Sử dụng nhiều bảng để tạo PivotTable
Bài 148 : 4. Sơ đồ và biểu đồ
Bài 149 : 4.1 Biểu đồ
Bài 150 : 4.2 Sơ đồ
Bài 151 : 5. Macro cơ bản
Bài 152 : 5.1 Tạo Macro
Bài 153 : 5.2 Sử dụng Macro
Bài 154 : 5.3 Lưu và đính kèm Macro
Bài 155 : 6. In bảng tính
Bài 156 : 6.1 Định dạng trang in Page
Bài 157 : 6.3 Margins - khoảng cách lề trang in.
Bài 158 : 6.4 Header/Footer
Bài 159 : 6.5 Sheet
Bài 160 : 6.6 In trang tính
Bài 161 : 1. Sử dụng Flash Fill điền dữ liệu thông minh.
Bài 162 : 2. Sử dụng Power Query gộp nhiều file excel nhanh chóng
Bài 163 : 3. Ứng dụng Text to Column
Bài 164 : 4. Ứng dụng tìm kiếm nâng cao
Bài 165 : 4.1 Tìm kiếm cơ bản
Bài 166 : 4.2 Tìm kiếm nâng cao
Bài 167 : 4.3 Tìm kiếm dữ liệu với định dạng cụ thể
Bài 168 : 4.4 Tìm kiếm các ô có công thức
Bài 169 : 4.5 Tìm kiếm dữ liệu với ký tự đại diện
Bài 170 : 5. Ứng dụng thay thế nâng cao
Bài 171 : 5.1 Thay thế dữ liệu cơ bản
Bài 172 : 5.2 Thay thế văn bản, số bằng khoảng trắng
Bài 173 : 5.3 Thay đổi định dạng của dữ liệu trên 1 cột hoặc trên bảng tính
Bài 174 : 5.4 Tìm kiếm và thay thế bằng ký tự đại diện
Bài 175 : 5.5 Tăng tốc độ nhập văn bản bằng ký tự viết tắt với
Bài 176 : tính năng Auto Correct
Bài 177 : 1. Bài tập ứng dụng 1
Bài 178 : 1.1 Tính phụ cấp chức vụ bằng hàm IF lồng
Bài 179 : 1.2 Tính lương bằng công thức nhân đơn giản
Bài 180 : 1.3 Tính tạm ứng bằng hàm ROUND kết hợp hàm IF
Bài 181 : 1.4 Tính thu nhập còn lại
Bài 182 : 1.5 Tính các phần: Tổng cộng, Trung bình, Cao nhất, Thấp nhất của
Bài 183 : từng cột
Bài 184 : 2. Bài tập ứng dụng 2
Bài 185 : 2.1 Tra tên ngành bằng hàm HLOOKUP
Bài 186 : 2.2 Tính Cộng điểm bằng hàm SUM đơn giản.
Bài 187 : 2.3 Tính Điểm ưu tiên bằng hàm VLOOKUP
Bài 188 : 2.4 Tính điểm Tổng bằng công thức cộng hoặc hàm SUM
Bài 189 : 2.5 Tìm Kết quả bằng hàm IF
Bài 190 : 3. Bài tập ứng dụng 3
Bài 191 : 3.1 Tính số ngày khách ở
Bài 192 : 3.2 Tra tên dịch vụ bằng hàm VLOOKUP
Bài 193 : 3.3 Tra tiền dịch vụ
Bài 194 : 3.4 Tính tổng số tiền dịch vụ bằng công thức nhân đơn giản
Bài 195 : 3.5 Tính tổng số tiền phòng bằng hàm HLOOKUP kết hợp hàm
Bài 196 : VALUE, LEFT
Bài 197 : 3.6 Tính số tiền giảm giá bằng hàm IF đơn
Bài 198 : 3.7 Tính thành tiền đơn giản bằng công thức cộng, trừ
Bài 199 : 4. Các bài tập ứng dụng khác
Bài 200 : TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tags: Excel  

Thông tin tác giả

Chuyên gia

Unica - Hệ thống đào tạo trực tuyến, được vận hành bởi iNET Academy - học viện Internet Marketing với hơn 100.000 học viên.

Cổng kết nối Chuyên gia với Học viên trên các lĩnh vực, đề tài hấp dẫn: Kinh doanh khởi nghiệp, Marketing, Bán hàng, Nuôi dạy con, Ngoại ngữ, Tin học văn phòng, Thiết kế, Sức khỏe, nghệ thuật,….

Nơi quy tụ đội ngũ Giảng viên, Chuyên gia, Diễn giả, Doanh nhân giàu kinh nghiệm, có uy tín và mang trong mình khát khao chia sẻ giá trị tới các bạn học viên thân yêu.

Với Unica, bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần 1 chiếc máy tính kết nối Internet hay chiếc Smartphone nhỏ gọn là bạn đã "Nắm trọn cả tri thức trong tầm tay!"