Chủ đề

Xin chào Học viên

Nguyễn Huyền Trang

Giảng viên lớp bánh kem

Trên 5 năm kinh nghiệm làm bánh phục vụ các hội nghị, nhà hàng, khách sạn, tiệc cưới ..

 Làm giảng viên lớp bánh kem và trang trí bánh

14

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Nguyễn Huyền Trang giảng dạy