71

Học viên

1

Khóa học

TS. Đinh Thanh Tuyến

Giảng viên

Trưởng bộ môn Giáo dục Ngôn ngữ và Văn học, Khoa Giáo dục Mầm non, ĐHSP Hà Nội.

Cố vấn chuyên môn cho trường mầm non Những ngón tay bay (Fly fingers school - FFS) năm học 2014-2015 và 2015-2016.

Chuyên gia giảng dạy các khóa đào tạo trợ tá và giảng viên Montessori trung tâm VMAT - đơn vị hợp tác độc quyền của Viện Montessori Hoa Kỳ MIA tại Việt Nam

Phương pháp Montessori cho trẻ 0 - 6 tuổi
Học viên: 71
Bài giảng: 42 bài
Thời lượng: 07 giờ 33 phút
199,000 đ
800,000 đ
- 75%