123

Học viên

1

Khóa học

Cao Huy Vương

Dancer

Giáo viên hàng đầu tại Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art
Trưởng nhóm Clownking Cwalk Crew
Quán quân Your Bounce 2
Quán quân Walk Step 2
Quán quân Meet up Summer Cwalk
 
 
Học nhảy shuffle Dance từ cơ bản đến nâng cao
Học viên: 123
Bài giảng: 37 bài
Thời lượng: 02 giờ 30 phút
249,000 đ
700,000 đ
- 64%