Chủ đề

Xin chào Học viên

Lê Quang Hải

Giảng viên

Có 10 năm kinh nghiệm làm việc với Excel

Giảng dạy ở nhiều trung tâm có uy tín về Công nghệ thông tin

Đào tạo và tư vấn cho nhân viên nhiều công ty lớn về việc sử dụng và các ứng dụng Excel để đơn giản hóa công việc.

 

65

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Lê Quang Hải giảng dạy