9

Học viên

1

Khóa học

Nguyễn Bảo Đại

Giảng viên

Giảng viên thiết kế, lập trình ứng dụng di động.

Giám sát, đào tạo nhân viên thiết kế tại công ty TNHH Kloon

Anh đã hướng dẫn hơn 100 học viên học online, hướng dẫn/ đào tạo nhân viên thiết kế tại công ty Kloon.

Anh có kinh nghiệm thiết kế ứng dụng di động 3 năm. Kinh nghiệm tham gia thiết kế game di động E4Thi. Thiết kế game và mô hình 3D sử dụng Untiy và Maya.

Anh cũng tham gia vào các dự án thiết kế và phát triển ứng dụng Android tại công ty TNHH Kloon

 

Xây dựng mô hình 3D trong thiết kế kiến trúc bằng
Học viên: 9
Bài giảng: 24 bài
Thời lượng: 02 giờ 53 phút
249,000 đ
700,000 đ
- 64%