239

Học viên

3

Khóa học

Đậu Thị Nhung

Giảng viên

Kinh nghiệm:
 -  Tác giả sách 21 Ngày Thực Hành NLP
 -  Đào tạo trên 20000 học viên về phát triển bản thân áp dụng NLP & những chương trình dinh dưỡng ứng dụng cho cộng đồng.
 - Trainer NLP. CEO Thương hiệu OTOMI ( công ty TNHH TM Mộc). 
 - Giám đốc đào tạo Cty SCT.
 - Phiên dịch cho những chuyên gia đào tạo hàng đầu thế giới Mr Vas, Tiến sĩ Bác Sĩ Kỷ lục gia Biswaroop Roy Chowhury.  
Tự chữa bệnh không dùng thuốc
Học viên: 144
Bài giảng: 34 bài
Thời lượng: 03 giờ 32 phút
199,000 đ
500,000 đ
- 60%
Dinh dưỡng an toàn cho người giảm cân
Học viên: 40
Bài giảng: 26 bài
Thời lượng: 01 giờ 46 phút
199,000 đ
600,000 đ
- 66%
Xây dựng nền tảng thành công cùng NLP
Học viên: 55
Bài giảng: 23 bài
Thời lượng: 02 giờ 49 phút
199,000 đ
600,000 đ
- 66%