Chủ đề

Xin chào Học viên

Lê Anh Tuấn

Freelance web developer đang sống và làm việc tại London, nước Anh.

Yêu thích build website và các ứng dụng web mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống hàng ngày.

Có nhiều thời gian làm việc với HTML, CSS NodeJS, Java Script, PHP, Python, Ruby, React, Angular, Rails, IOS, AndroidMobile apps..  

28

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Lê Anh Tuấn giảng dạy