Chủ đề

Xin chào Học viên

Lina Nguyễn

CEO Trung tâm Anh ngữ Nasao

Chuyên gia cao cấp phương pháp Crazy English 
Giảng Viên có kinh nghiệm rất thiết thực trong đào tạo tiếng anh cho người mất gốc, đào tạo giảng viên tiếng anh, đào tạo với thành công với 3000 học sinh online offline khắp cả nước 
Diễn giả Nhà đào tạo,sứ giả truyền cảm hứng cho hàng triệu người Việt 

44

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Lina Nguyễn giảng dạy