Nguyễn Thị Hồng Xuân

Giảng viên Tiếng Anh

Bằng thạc sỹ Lý Luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh của Southern Queensland Australia University,

7 năm kinh nghiệp giảng dạy tại New York center, Úc châu, Âu Mỹ, Úc Anh, đồng thời là người thành lập cơ sở học ngoại ngữ tại nhà KungFu English-Ruby's House với hơn 31 khóa học và hơn 3000 học viên đã tham gia học tính đến thời điểm hiện tại.

 

  • 0Học viên
  • 0 Khóa học

Khóa học do Nguyễn Thị Hồng Xuân giảng dạy

Không tìm thấy kết quả nào.