KHÓA HỌC MỚI RA MẮT, SALE MẠNH CHỈ TỪ 149K TRONG HÔM NAY   MUA NGAY TẠI ĐÂY

Trần Duy Thanh

Giảng viên

Giảng viên: Trần Duy Thanh
Về giảng dạy (từ năm 2009):
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
Các trường đã và đang giảng dạy:
Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học
Đại Học Kinh Tế - Luật
Về doanh nghiệp (từ năm 2005):
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn
     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược
Công ty KIC (http://kicthermal.com/)
    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty
Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:
Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015
  • 169Học viên
  • 4 Khóa học

Khóa học do Trần Duy Thanh giảng dạy

Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

3 đánh giá

Trần Duy Thanh

Giảng viên

103

600,000đ

  • 44 bài học
  • 19 giờ 34 phút
Quan tâm
 Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

0 đánh giá

Trần Duy Thanh

Giảng viên

38

600,000đ

  • 43 bài học
  • 20 giờ 28 phút
Quan tâm
Lập trình Android toàn tập

Lập trình Android toàn tập

0 đánh giá

Trần Duy Thanh

Giảng viên

21

699,000đ

700,000 đ

  • 81 bài học
  • 30 giờ 33 phút
Quan tâm
Lập trình LinQ toàn tập

Lập trình LinQ toàn tập

0 đánh giá

Trần Duy Thanh

Giảng viên

7

699,000đ

700,000 đ

  • 69 bài học
  • 18 giờ 12 phút
Quan tâm