UI-UX

UI/UX là gì? Công việc chính của UI/UX Designer là gì?

UI/UX là gì? Công việc chính của UI/UX Designer là gì?