ĐĂNG KÝ AFFILIATE MANAGER

Cùng Unica phát triển cộng đồng affiliate

 

Nếu bạn đáp ứng 3 điều kiện dưới đây:

(1) Bạn là affiliate của Unica và đã có thành tích trên 50 đơn thành công

(2) Bạn có cộng đồng, có thể hướng dẫn mọi người cùng làm affiliate

(3) Bạn có thể duy trì tối thiểu 5 đơn hàng thành công mỗi tháng

 

Chúng tôi sẽ thăng hạng cho bạn trở lại ĐẠI LÝ AFFILIATE, được hưởng % affiliate trọn đời.

Quay lại