Dùng quà tặng 1 triệu để thanh toán như thế nào?

Quà tặng 1 triệu được áp dụng cho các khóa học có giá trị sau khuyến mãi lớn hơn 300.000vnđ.
Mỗi khóa học bạn sẽ được giảm thêm 100.000vnđ. 

1 triệu được sử dụng cho 10 khóa học.

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản trước khi đăng ký học.
Số tiền 1 triệu không thể dùng thanh toán hoàn toàn cho khóa học.

Quay lại