Chủ đề

Xin chào Học viên

Làm thế nào để kích hoạt được khóa học trên Unica?

Mời bạn thực hiện theo các bước sau:

 
Bước 1: Truy cập vào Website:  http://unica.vn
 
Đăng nhập bằng tài khoản của bạn hoặc đăng ký mới nếu chưa có tài khoản.
 
 
Bước 2: Truy cập vào link: http://unica.vn/kichhoat
 
Điền mã kích hoạt phía trên vào  “Nhập mã kích hoạt”
 
Nhấn nút “Kích hoạt” là bạn có thể vào học ngay.

Quay lại