Mua càng nhiều - Giảm càng nhiều:

Mua 3 giảm 20% mua 6 giảm 50%

Làm thế nào để thanh toán bằng thẻ ATM?

Bạn xem video hướng dẫn cách thanh toán bằng thẻ ATM tại đây

 

Quay lại