Làm thế nào để thanh toán bằng thẻ ATM?

Bạn xem video hướng dẫn cách thanh toán bằng thẻ ATM tại đây

 

Quay lại