Tại sao khách hàng đăng ký nhưng không thấy hiển thị doanh thu?

Quy trình của để hiển thị doanh thu như sau: 

Chia sẻ link khóa học -> khách đăng ký-> Hiển thị đơn hàng-> khách hàng thanh toán-> tiền về ngân hàng hoặc bên giao hàng -> Tiền về Unica -> Hiển thị doanh thu aff. Sau khi khách hàng thanh toán, sau khoảng 2 -3 ngày sẽ hiển thị doanh thu

Quay lại