Link AFF khác link coupon như thế nào? Khi nào nên dùng link aff, khi nào link coupon?

- Link affiliate giá khóa học sẽ bằng với giá của website, nên dùng khi Unica có các chiến dịch giảm giá để học viên được giảm giá cao nhất

- Link coupon nên dùng khi Unica không có chiến dịch giảm giá, với coupon, học viên sẽ được giảm 40% khóa học, cao hơn với giá trên website do đó sẽ có động lực mua khóa học cao hơn.

Quay lại