Bao giờ mới được thanh toán affiliate?

Bạn sẽ được thanh toán vào trước ngày 15 tháng tiếp theo, nếu số dư tài khoản của bạn từ 500k trở lên.

Bạn đừng quên vào phần Cài đặt thanh toán trong tài khoản của bạn, cài đặt thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoa hồng.

Quay lại