Có thể học trước rồi trả tiền được không?

Bạn cần thanh toán trước mới có được mã kích hoạt của khóa học.
Unica có chính sách hoàn học phí nếu bạn không hài lòng với chất lượng khóa học nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm học trên Unica.

Quay lại