Unica Sách hay nên đọc Sách hướng dẫn thực hành Google Sheets từ cơ bản đến nâng cao

Sách hướng dẫn thực hành Google Sheets từ cơ bản đến nâng cao

Cuốn sách giúp bạn làm việc hiệu quả hơn khi sở hữu một công cụ với những đặc tính vượt trội so với Excel.
0 đánh giá
4230 đã mua

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ biết cách làm việc, xử lý dữ liệu mọi lúc, mọi nơi.
Làm việc hiệu quả hơn khi có trong tay một công cụ với những đặc tính vượt trội.
Thực hành trích suất và lọc dữ liệu với hàm Query với cú pháp tương tự ngôn ngữ SQL.
Thực hành thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn với nhóm hàm Import: ImportRange, ImportXML.
Thực hành tạo ra những báo cáo trong thời gian thực với hệ thống hàm dịch vụ của Google.
Thực hành nhận diện ngôn ngữ, đổi đơn vị, và thực hiện việc tính toán dựa trên sức mạnh của Google.

Giới thiệu Sách hướng dẫn thực hành Google Sheets từ cơ bản đến nâng cao

Nếu bạn nghĩ rằng "chỉ một số người nhất định mới phải sử dụng trang tính để làm việc với những con số và dữ liệu phức tạp", thì bạn đã sai hoàn toàn rồi. Chúng ta có thể sử dụng Google Sheets cho rất nhiều công việc hàng ngày. Liệu bạn có đang phải tạo lập một ngân sách? Lên kế hoạch làm vườn hay tạo hóa đơn hoặc bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ đến...?

Google Sheets là một công cụ tuyệt vời có thể giúp bạn làm điều đó. Nhưng làm sao để bạn biết và ứng dụng hết lợi ích tuyệt vời của Google sheets? Hãy sở hữu ngay cuốn sách Hướng dẫn thực hành Google Sheets từ cơ bản đến nâng cao do đội ngũ Unica biên soạn. Với 11 chương và 137 bài học, bài thực hành cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả với Google Sheets - một công cụ vô cùng hữu ích để quản lý, phân tích và trình bày dữ liệu. Bất kể bạn là người hoàn toàn mới với Google Sheets hay là một chuyên gia kinh doanh đang tìm cách mở rộng kỹ năng, khóa học này đều dành cho tất cả mọi người.

Cuốn sách cung cấp kiến thức về nhập và thu thập dữ liệu, sắp xếp và lọc dữ liệu, các hàm tóm tắt và phân nhánh, kết hợp dữ liệu và tự động hóa công việc. Ngoài ra, bạn còn được học về các tính năng hữu ích của Trang tính, bảng tổng hợp, biểu đồ và bộ cắt trong Google Sheets.

Chỉ có tại Unica với giá 198.000VNĐ, nhanh tay sở hữu cuốn sách siêu giá trị này với giá siêu hời.

Mục lục

Bài 1 : 1. Giới thiệu chung
Bài 2 : 2. Mở cửa sổ làm việc của trang tính
Bài 3 : 3. Tạo, xem và tải trang tính
Bài 4 : 3.1. Tạo trang tính
Bài 5 : 3.2. Tải trang tính
Bài 6 : 4. Chuyển từ Microsoft Excel sang Google Trang tính
Bài 7 : 4.1. Cách 1:Trực tiếp từ Trang tính
Bài 8 : 4.2. Cách 2:Từ Google Driver
Bài 9 : 5. Tạo tệp từ một mẫu
Bài 10 : 6. LANGUAGE/SETTINGS - Cài đặt ngôn ngữ & bảng tính
Bài 11 : 7. MENU/TOOLBAR - Tùy chọn menu & Thanh công cụ hữu ích
Bài 12 : 8. RECOVERY/HISTORY - Phiên bản Phục hồi & Chỉnh sửa Lịch sử
Bài 13 : 9. Các khái niệm cơ bản: Row(dòng), Column(cột), Cell (ô), Tab Sheet,
Bài 14 : Range(phạm vi dữ liệu)
Bài 15 : 1. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
Bài 16 : 2. Xử lý hàng, cột, ô
Bài 17 : 3. Chèn hàng, cột
Bài 18 : 4. Xóa ô, dòng, cột
Bài 19 : 5. Ẩn dòng, cột
Bài 20 : 6. Cố định dòng, cột
Bài 21 : 7. Tab trang tính: Thêm/ sửa/ xoá/ ẩn/ bảo vệ/ sao chép
Bài 22 : 8. Hệ thống phím tắt thường dùng
Bài 23 : 1. Nhóm hàm thời gian
Bài 24 : 1.1 NOW
Bài 25 : 1.2 TODAY
Bài 26 : 1.3 DATE
Bài 27 : 1.4 DATEDIF
Bài 28 : 1.5 DAY / MONTH / YEAR
Bài 29 : 1.6 DAYS
Bài 30 : 1.7 EOMONTH
Bài 31 : 1.8 HOUR / MINUTE / SECOND
Bài 32 : 1.9 NETWORKDAYS / NETWORKDAYS.INTL
Bài 33 : 1.10 WEEKDAY
Bài 34 : 2. Nhóm hàm lọc
Bài 35 : 2.1 Hàm FILTER
Bài 36 : 2.2 Hàm SORT
Bài 37 : 2.3 Hàm UNIQUE
Bài 38 : 3. Nhóm hàm Google
Bài 39 : 3.1 Hàm ARRAYFORMULA
Bài 40 : 3.2 Hàm DETECTLANGUAGE
Bài 41 : 3.3 Hàm GOOGLEFINANCE
Bài 42 : 3.4 Hàm GOOGLETRANSLATE
Bài 43 : 3.5 Hàm IMAGE
Bài 44 : 3.6 Hàm SPARKLINE
Bài 45 : 4. Nhóm hàm thông tin
Bài 46 : 4.1 Hàm ISBLANK
Bài 47 : 4.2 Hàm ISDATE
Bài 48 : 4.3 Hàm ISEMAIL
Bài 49 : 4.4 Hàm ISERROR
Bài 50 : 4.5 Hàm ISNA
Bài 51 : 4.6 Hàm ISNUMBER
Bài 52 : 4.7 Hàm ISTEXT
Bài 53 : 5. Nhóm hàm logic
Bài 54 : 5.1 IFS
Bài 55 : 5.2 HÀM AND
Bài 56 : 5.3 Hàm FALSE
Bài 57 : 5.4 Hàm TRUE
Bài 58 : 5.5 Hàm IF
Bài 59 : 5.6 Hàm IFERROR
Bài 60 : 5.7 Hàm IFNA
Bài 61 : 5.8 HÀM NOT
Bài 62 : 5.9 Hàm OR
Bài 63 : 6. Nhóm hàm tìm kiếm
Bài 64 : 6.1 Hàm HLOOKUP
Bài 65 : 6.2 Hàm VLOOKUP
Bài 66 : 6.3 Hàm INDEX
Bài 67 : 6.4 Hàm MATCH
Bài 68 : 7. Nhóm hàm toán học
Bài 69 : 7.1 Hàm COUNT/ Hàm COUNTIF/ Hàm COUNTIFs/ Hàm COUNTUNIQUE
Bài 70 : 7.2 Hàm FLOOR
Bài 71 : 7.3 Hàm INT
Bài 72 : 7.4 Hàm MOD
Bài 73 : 7.5 Hàm RAND/ Hàm RANDBETWEEN
Bài 74 : 7.6 Hàm ROUND/ Hàm ROUNDDOWN/ Hàm ROUNDUP
Bài 75 : 7.7 Hàm SUBTOTAL
Bài 76 : 7.8 Hàm SUM/ Hàm SUMIF/ Hàm SUMIFS
Bài 77 : 8. Nhóm hàm văn bản
Bài 78 : 8.1 Hàm CHAR
Bài 79 : 8.2 Hàm CONCATENATE
Bài 80 : 8.3 Hàm EXACT
Bài 81 : 8.4 Hàm FIND
Bài 82 : 8.5 Hàm JOIN / Hàm SPLIT
Bài 83 : 8.6 Hàm LEFT /Hàm RIGHT
Bài 84 : 8.7 Hàm LEN
Bài 85 : 8.8 Hàm LOWER / Hàm PROPER / Hàm UPPER
Bài 86 : 8.9 Hàm MID
Bài 87 : 8.10 Hàm REPLACE
Bài 88 : 8.11 Hàm REPT
Bài 89 : 8.12 Hàm TEXT
Bài 90 : 8.13 TEXTJOIN
Bài 91 : 8.14 Hàm TRIM
Bài 92 : 9. Nhóm hàm mảng
Bài 93 : 9.1 FLATTEN
Bài 94 : 9.2 CHOOSECOLS
Bài 95 : 9.3 CHOOSEROWS
Bài 96 : 9.4 TOCOL
Bài 97 : 9.5 TOROW
Bài 98 : 1. Định dạng số trong bảng tính
Bài 99 : 2. Định dạng ngày tháng trong bảng tính
Bài 100 : 3. Chỉnh sửa và xem văn bản viết từ phải sang trái
Bài 101 : 4. Xuống dòng tự động
Bài 102 : 5. Xoay
Bài 103 : 6. Thêm hình ảnh vào một bảng tính
Bài 104 : 7. Màu thay thế
Bài 105 : 8. Các quy tắc định dạng có điều kiện cơ bản
Bài 106 : 1. Sắp xếp trang tính
Bài 107 : 2. Sắp xếp dải ô
Bài 108 : 3. Tạo bộ lọc
Bài 109 : 4. Thêm bộ cắt
Bài 110 : 5. Bảo vệ trang tính
Bài 111 : 6. Đặt tên cho dải ô
Bài 112 : 7. Xác thực dữ liệu
Bài 113 : 1. Cách lấy biểu đồ trong trang tính 169
Bài 114 : 2. Biểu đồ cột 170
Bài 115 : 3. Biểu đồ đường 178
Bài 116 : 4. Biểu đồ kết hợp 180
Bài 117 : 5. Biểu đồ hình tròn 182
Bài 118 : 6. Biểu đồ tổ chức 184
Bài 119 : 7. Biểu đồ dạng đồng hồ đo 186
Bài 120 : 8. Biểu đồ bảng 189
Bài 121 : 1. Pivot Table cơ bản trong Google Sheets 193
Bài 122 : 2. Bộ lọc & bộ cắt cho Pivot Table 199
Bài 123 : 3. Nhóm theo ngày tháng (theo tháng, năm) 202
Bài 124 : CHƯƠNG 8: CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO & KẾT HỢP
Bài 125 : 1. Index & Match - Kết hợp chỉ mục cho các tra cứu phức tạp 206
Bài 126 : 2. ARRAYFORMULA - Công thức mảng 209
Bài 127 : 4. SEQUENCE: Sức mạnh của hàm trình tự 213
Bài 128 : 1. Chức năng truy vấn Cú pháp & Hướng dẫn quan trọng 215
Bài 129 : 2. Tập hợp chức năng truy vấn & cột tính toán 218
Bài 130 : 3. GROUP BY & PIVOT - Nhóm bởi nhiều cột & chuyển cột thành hàng 220
Bài 131 : 4. Hàm Query sắp xếp tăng hoặc giảm với keyword Order by 223
Bài 132 : 5. Hàm Query lấy/ không lấy số lượng DL qua keyword Limit và Offset 224
Bài 133 : 6. Hàm Query đặt lại tên cột thông qua keyword Label 225
Bài 134 : 7. Sử dụng hàm Query trong việc kết hợp dữ liệu từ nhiều TAB trang tính 226
Bài 135 : 8. QUERY - IMPORTRANGE / Cách lấy dữ liệu từ 1 trang tính khác 227
Bài 136 : 1. Macro: Ghi/ Nhập / Quản lý 230
Bài 137 : 2. Add - Ons: Tìm kiếm/ Kích hoạt/ Sử dụng/ Xoá 236

Tags: Google Sheets  

Thông tin tác giả

Giảng viên

Chào Anh/Chị và các bạn ! 
Mình là Thuật - sáng lập 2 ứng dụng do mình tự viết ra là:
- Ứng dụng quản lý khách hàng bằng Google Sheet: https://www.crmgsheet.com
- Ứng dụng quản lý công việc bằng Google Sheet: http://www.quanlycongviec.online
- Ứng dụng quản lý nhân sự: https://quanlynhansu.online
Quản lý nhân sự bằng Google Sheet, mình sẽ đi giải các bài toán
+ Quản lý hồ sơ nhân sự
+ Quản lý tuyển dụng
+ Quản lý tiền lương
+ Quản lý chấm công
+ Quản lý bảo hiểm xã hội

Trong quá trình triển khai cho các doanh nghiệp SMEs và trau dồi thêm các kiến thức chuyên sâu, nâng cao về nền tảng Google Sheet. Thuật quyết định lập ra kênh này để giúp người mới bắt đầu dịch chuyển từ Excel lên Excel online hay gọi là Google Sheet có được kiến thức cơ bản để có thể phục vụ công việc hàng ngày. Và những người đã có kiến thức Google Sheet cơ bản có thể tự mình học kiến thức nâng cao để mang lại các giá trị riêng cho bản thân, cho doanh nghiệp và cho xã hội.