Hán Quang Dự

Giám đốc đào tạo - GCC Việt Nam

Chuyên gia đào tạo về phát triển bản thân và phát triển kinh doanh

Giám đốc đào tạo công ty GCC Việt Nam.

Giám đốc dự án GCC 1000 giúp 1000 người tìm việc.

Là tác giả các quyển sách điện tử: 30s tán đổ khách hàng, 08 bước telesales chinh phục khách hàng, 10s bán hàng siêu đẳng, phương pháp học tiếng anh của người ngu nhất hành tinh, Xây dựng hệ thống bán hàng tự động.

  • 1562Học viên
  • 4 Khóa học

Khóa học do Hán Quang Dự giảng dạy

Bí quyết viết CV - Dự phỏng vấn

Bí quyết viết CV - Dự phỏng vấn

2 đánh giá

Hán Quang Dự

Giám đốc đào tạo - GCC Việt Nam

210

400,000đ

  • 16 bài học
  • 02 giờ 29 phút
Quan tâm
Nghệ thuật bán hàng qua điện thoại

Nghệ thuật bán hàng qua điện thoại

13 đánh giá

Hán Quang Dự

Giám đốc đào tạo - GCC Việt Nam

141

600,000đ

  • 13 bài học
  • 01 giờ 34 phút
Quan tâm
VUA EMAIL MARKETING

VUA EMAIL MARKETING

11 đánh giá

Hán Quang Dự

Giám đốc đào tạo - GCC Việt Nam

365

600,000đ

  • 16 bài học
  • 02 giờ 34 phút
Quan tâm