Phạm Đức Duy

Giảng viên

Phạm Đức Duy là người sáng lập ra trung tâm Đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện Digital Art Pigworkshop. Trên 5 năm kinh nghiệm về giảng dạy Digital Art Trên 8 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp kỹ xảo 3D, Game 2D và 3D, phim hoạt hình 3D...

2010- 2011: Thiết kế 3D tại Passion Replublic ( Malaysia)

2011 - 2013: Trưởng nhóm thiết kế 3D tại Panamotion

2013- nay: Senior 3D Artist tại Game Studio North - VNG

Giải thưởng: Winner ASIAGraph Japan 2011 , Espose 9 , Choice artwork 2012 Cgsociety Giảng viên đã có nhiều năm học tập và làm việc trong lĩnh vực thiết kế.Tốt nghiệp tại Học Viện THE ONE ACADEMY - Malaysia - Một trong năm học viện uy tín nhất Đông Nam Á. Website: https://www.behance.net/phamducduy

  • 35Học viên
  • 4 Khóa học

Khóa học do Phạm Đức Duy giảng dạy

Cẩm nang A-Z Illustrator cho Designer

Cẩm nang A-Z Illustrator cho Designer

0 đánh giá

Phạm Đức Duy

Giảng viên

9

600,000đ

  • 41 bài học
  • 05 giờ 38 phút
Quan tâm
Cẩm nang dựng hình 3D với Autodesk Maya

Cẩm nang dựng hình 3D với Autodesk Maya

0 đánh giá

Phạm Đức Duy

Giảng viên

9

700,000đ

  • 32 bài học
  • 03 giờ 34 phút
Quan tâm
Kỹ năng photoshop cho họa sỹ Concept Art

Kỹ năng photoshop cho họa sỹ Concept Art

1 đánh giá

Phạm Đức Duy

Giảng viên

17

700,000đ

  • 22 bài học
  • 03 giờ 07 phút
Quan tâm
Thiết kế Concept nhân vật trên Photoshop

Thiết kế Concept nhân vật trên Photoshop

0 đánh giá

Phạm Đức Duy

Giảng viên

0

700,000đ

  • 41 bài học
  • 05 giờ 09 phút
Quan tâm