Hoàng Quý Tỉnh

Giảng viên

Giảng viên khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2014

  • 2Học viên
  • 1 Khóa học

Khóa học do Hoàng Quý Tỉnh giảng dạy

Phát triển toàn diện cho trẻ 0 - 6 tuổi

Phát triển toàn diện cho trẻ 0 - 6 tuổi

0 đánh giá

Hoàng Quý Tỉnh

Giảng viên

2

700,000đ

  • 33 bài học
  • 04 giờ 30 phút
Quan tâm