Sale - Marketing (60)

 • Năm Chiến lược bán hàng thông minh

  Năm Chiến lược bán hàng thông minh

  0 đánh giá

  Võ Văn Đảng

  Giảng Viên

  10

  599,000đ

  • 23 bài học
  • 01 giờ 53 phút
  Quan tâm
 • Kỹ năng bán hàng face to face

  Kỹ năng bán hàng face to face

  0 đánh giá

  Seb Trần

  Giảng viên

  6

  600,000đ

  • 30 bài học
  • 01 giờ 45 phút
  Quan tâm
 • Kỹ năng lấy đơn hàng trong bán hàng hiện đại

  Kỹ năng lấy đơn hàng trong bán hàng hiện đại

  0 đánh giá

  9

  599,000đ

  600,000 đ

  • 31 bài học
  • 02 giờ 15 phút
  Quan tâm
 • Tuyệt chiêu bán hàng đỉnh cao - Gia tăng doanh số - Giải cứu doanh nghiệp

  Tuyệt chiêu bán hàng đỉnh cao - Gia tăng doanh số - Giải cứu...

  0 đánh giá
  -67%

  Nguyễn Bá Dương

  Giảng viên

  6

  199,000đ

  600,000 đ

  • 35 bài học
  • 02 giờ 33 phút
  Quan tâm
 • Gia tăng doanh số đột phá bằng cách xây dựng Nhân hiệu trên Internet

  Gia tăng doanh số đột phá bằng cách xây dựng Nhân hiệu...

  0 đánh giá

  6

  199,000đ

  700,000 đ

  • 29 bài học
  • 02 giờ 48 phút
  Quan tâm
 • Biến đam mê thành tiền bạc với video online

  Biến đam mê thành tiền bạc với video online

  0 đánh giá

  Phạm Thành Long

  Diễn giả - Luật sư

  1

  899,000đ

  1,000,000 đ

  • 0 bài học
  Quan tâm
 • Quản lý tài chính thông minh

  Quản lý tài chính thông minh

  1 đánh giá

  3

  199,000đ

  600,000 đ

  • 21 bài học
  • 01 giờ 51 phút
  Quan tâm
 • Xây dựng cổ máy bán hàng trên Zalo

  Xây dựng cổ máy bán hàng trên Zalo

  0 đánh giá

  0

  700,000đ

  • 29 bài học
  • 02 giờ 24 phút
  Quan tâm
 • Kỹ năng chăm sóc và phục vụ khách hàng đỉnh cao

  Kỹ năng chăm sóc và phục vụ khách hàng đỉnh cao

  0 đánh giá

  Nguyễn Bá Dương

  Giảng viên

  0

  700,000đ

  • 31 bài học
  • 02 giờ 59 phút
  Quan tâm
 • 5 bước tăng gấp đôi thu nhập

  5 bước tăng gấp đôi thu nhập

  0 đánh giá

  Nguyễn Duy Anh

  Chuyên gia

  0

  1,000,000đ

  • 73 bài học
  • 05 giờ 37 phút
  Quan tâm
 • Digital Sales - Bán hàng cho bất kỳ ai

  Digital Sales - Bán hàng cho bất kỳ ai

  0 đánh giá

  Liêu Hưng Tiến

  Giảng viên

  0

  699,000đ

  • 20 bài học
  • 01 giờ 51 phút
  Quan tâm
 • Làm chủ Google Analytics

  Làm chủ Google Analytics

  0 đánh giá

  0

  500,000đ

  • 28 bài học
  • 02 giờ 56 phút
  Quan tâm