96

Học viên

1

Khóa học

Bá Ngọc Cương

Giảng viên IT

Software Engineer, Backend Developer, Project Leader

Anh có nhiều kinh nghiệm làm việc với môi trường Server, các hệ thống Backend có độ phức tạp lớn như Social Network, Statistic System ...

Anh là người yêu thích Open-Source, có nhiều kinh nghiệm với các công nghệ hệ thống và ngôn ngữ lập trình. Big Data, Python, NodeJS, MongoDB, RabbitMQ ...

Blog: https://cuongba.com

Linkedin: https://vn.linkedin.com/in/cuongbangoc

Lập trình Web tốc độ cao, thời gian thực với NodeJS
Học viên: 96
Bài giảng: 52 bài
Thời lượng: 06 giờ 10 phút
249,000 đ
1,000,000 đ
- 75%